Sertifiseringskurs i varme arbeider

Dette er et kurs for alle som utfører varme arbeider utenfor fast, tilrettelagt arbeidsplass.​​​​​​​

Utfordring

Varme arbeider omfatter arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider inkluderer bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og eller slipeutstyr.

Krav

Forsikringsselskapene krever at de som utfører varme arbeider utenfor fast tilrettelagt arbeidsplass skal ha sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening eller en samarbeidende organisasjon i et annet nordisk land.

Myndighetene krever at den som utfører varme arbeider på midlertidig arbeidssted, inkludert taktekking, skal utvise særlig aktsomhet og gjennomføre de forebyggende tiltakene som er nødvendig for å unngå, og eventuelt slokke, en brann.​

Målgruppe

Alle som utfører varme arbeider utenfor fast, tilrettelagt arbeidsplass.

Varighet

Dagskurs

Kursinnhold

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner med avsluttende eksamen. Kurset gir deltakerne kunnskap om de kravene som ligger i myndighetenes- og forsikringsselskapenes forskrifter og vilkår.

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale.​