Slokke- og evakueringskurs

Største faren ved brann er panikk. Beste middel mot panikk er kunnskap og øvelser.​​​​​​​​​​​​

Kursbeskrivelse

Opplæring i bruk av slokkemateriell, opptreden i brannsituasjoner og evakuering av personer.

Med økt kunnskap og erfaring fra praktiske øvelser blir det lettere å opptre riktig og unngå panikk.

Målgruppe

Ledere og ansatte i bedriften.​

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha bedre forutsetninger for – rasjonell handling i brannsituasjoner – å kunne slokke en brann i startfasen – å gjennomføre sikker rømning av personer

Varighet

Tre timer.

Kursinnhold

  • Teknikk og taktikk ved bruk av slokkemateriell
  • Praktiske slokkeøvelser
  • Branninstruksen i praksis
  • Løfte- og bæreteknikk
  • Evakuering fra røykfylte rom

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale.​