Våre kurs

Kurs i brannsikkerhet og HMS på If Sikkerhetssenter

Bestill kurs

Kontakt oss hvis du vil ha informasjon eller bestille kurs.

Brann og sikkerhet

Målet med kurset er å sikre at alle i bedriften din vet hvorfor branner starter, hvordan de skal håndtere og slukke en brann i startfasen, samt sørge for sikker rømming.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Brann og sikkerhet

Brannvernleder i praksis

Har du arbeidsoppgaver rettet mot brannsikkerheten eller er brannvernleder i bygg definert som ”særskilt brannobjekt”, trenger du brannfaglig kunnskap. To dagers kurs med teoretisk innføring i brannvernlederens ansvarsområde samt praktiske demonstrasjoner og øvelser.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Brannvernleder

Industrivern

To dagers kurs med grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter innen brann og førstehjelp. Etter kurset skal du kunne delta i forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Industrivern

Industrivernkurs/industrivernøvelse

Vi skreddersyr kurs for din bedrift, slik at du kjenner deg igjen med tanke på innhold og spesielle utfordringer. Deltakerne får trening og øvelser som er relevante i forhold til bedriftens egen risikovurdering.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Industrivernkurs

Brannsikkerhet med slokkeøvelse på bedriftens eget område

Dette er et grunnleggende kurs som i kombinasjon med praktisk slokkeøvelse, har fokus på opplæring i bruk av slokkemateriell. I tillegg tar vi for oss andre viktige forhold som går på opptreden når det brenner.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Brannsikkerhet med slokkeøvelse på bedriftens eget område

Røykdykking

Kurset tilfredsstiller NSOs forslag til grunnopplæring for røykdykkere i industrivernet og er første skritt mot NSOs røykdykkersertifikat. Kurset fokuserer på praktisk trening i realistiske øvingsomgivelser. Det gir deg trygghet i innsats som røykdykker.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Røykdykking

Røykdykking repetisjon

Velg selv om de varme røykdykkerøvelsene skal gjennomføres i et Leca røykdykkerhus eller i en 100 meter lange tunnel. I tunnelen øver vi realistisk på lange innsatsveier med stort volum. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til varme øvelser.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Røykdykking repetisjon

Slokke- og evakueringsøvelser

Kurset tar for seg opplæringen i bruk av slokkemiddel, opptreden i brannsituasjoner og evakuering av personer.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Slukke- og evakueringsøvelser

Varme arbeider

Dette er et kurs for alle som utfører varme arbeider utenfor fast, tilrettelagt arbeidsplass. Etter endt kurs og bestått eksamen mottar deltakerne godkjent sertifikat for varme arbeider.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Varme arbeider

Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Kurset tilfredsstiller kravene i forskriftene. Kurset omfatter sprinkleranlegg, vanntåkeanlegg og skumanlegg samt godkjenning for vedlikehold og kontroll av brannslangetromler.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Vedlikeholdsteknikere for vannbaserte slokkeanlegg

Forebyggende brannkurs med slokkeøvelser

Slokkekurs med fokus på elektriske brannårsaker og riktig bruk av håndslokkere. Kurset gir grunnleggende kunnskap om elektriske brannårsaker og riktig bruk av håndslokkere.

Be om tilbud
Kurspresentasjon Forebyggende brannkurs med slokkeøvelser

Grunnleggende innsatslederkurs

Be om tilbud
Kurspresentasjon Grunnleggende innsatslederkurs