Industrivern grunnopplæring

Kurset er pålagt personell ved industrivern i klasse I, II og III med unntak av industrivernleder og nestleder.

Bedriftens utfordring

1. januar 2012 ble den nye forskriften om industrivern innført. Forskriften åpner for en større grad av tilpasning, men krever også at bedriften tar et større ansvar enn tidligere for å avklare egen risiko og tilpasning av beredskapsnivået.

I halvparten av inspeksjonene som er foretatt av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) viser det seg at virksomheten ikke har gjennomført opplæring og øvelser etter kravene.

Kursbeskrivelse Grunnopplæring Industrivern

Det viktigste elementet for å redusere skader, både i industrien og i samfunnet generelt, er å forhindre brann og andre uønskede hendelser. Hvis slike hendelser likevel inntreffer er beredskapen avgjørende for om konsekvensene blir ubetydelige eller katastrofale. Kurset gir deltakere
grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter innen brann og førstehjelp. Praktisk trening er en viktig del av innholdet.

Målgruppe

Industrivernet i bedriften.

Målsetting

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom.

Varighet

To dager, med kursstart kl. 09.00 og avslutning kl. 15.00

Kursinnhold

  • Industrivernets plass i bedriften
  • Forebyggende arbeid
  • Grunnleggende brann- og førstehjelp
  • Praktiske øvelser

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale. Kurset kan gjennomføres som et åpent kurs med deltakere fra forskjellige bedrifter, eller som et lukket kurs tilpasset egen bedrift.

Påmelding

For påmelding ring oss eller send e-post.