Kurs i brannsikkerhet med slokkeøvelse på bedriftens eget område

​Dette er et grunnleggende kurs som i kombinasjon med praktisk slokkeøvelse, har fokus på opplæring i bruk av slokkemateriell. I tillegg tar vi for oss andre viktige forhold som går på opptreden når det brenner.​​​​​​​​​​​

Kurset passer godt inn i myndighetenes krav til regelmessige brannøvelser for alle ansatte, inklusive nyansatte og vikarer.​​​​​​​

​Målgruppe​

Ledere og ansatte i bedriften

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om hvorfor brann oppstår, og de skal ha bedre forutsetninger for:

  • rasjonell handling i brannsituasjoner
  • å kunne slokke en brann i startfasen
  • å gjennomføre sikker rømning av personer

Bedriften mottar dokumentasjon på at deltakerne har fått
grunnleggende opplæring i brannsikkerhet, og at de har gjennomført praktisk slokkeøvelse (HMS-dokumentasjon).

Varighet

Del av dag eller hel dag, avhengig av antall kursdeltakere.

Sted

Kurset arrangeres på bedriftens eget område.

Kursinnhold

  • Grunnleggende brannteori
  • Gjennomgang av branninstruks
  • Hvordan gjennomføre sikker rømning av personer
  • Hvordan tilgjengelig slokkeutstyr skal brukes
  • Praktisk slokkeøvelse

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale.​​