Kurs i brann og sikkerhet

- et motivasjons- og fagkurs.

Kursbeskrivelse

På kurset setter vi mennesket i sentrum, både i forhold til daglig skadeforebyggende arbeid og når brannen er et faktum.

Formiddagen er viet teori og praktiske demonstrasjoner, og på ettermiddagen har vi praktiske øvelser. Motivasjon og samhandling er hele tiden i fokus. Dette øker deltakernes bevissthet rundt skadeforebyggende tiltak og gir mest hensiktsmessig adferd ved en brann. Kurset oppfyller forebyggendeforskriftens krav til brannvernopplæring.

Målgruppe

Ledere og ansatte i bedriften.

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha økt kunnskap om brannfeller
og skadeforebyggende tiltak slik at risikoen for at
bedriften rammes av brann blir mindre.
Videre skal deltakerne kunne:
– Opptre rasjonelt i brannsituasjoner
– Slokke en brann i startfasen
– Gjennomføre sikker rømning av personer

Varighet

Dagskurs med start kl. 09.00 og avslutning kl. 16.00
kursinnhold
– Standard fotorapport med fokus på brannfeller
– Hvordan forebygge elektriske brannårsaker
– Brannteori i praksis
– Slokkeøvelse
– Branninstruksen i praksis
– Evakueringsøvelse

Spesialtilpassede kurs

Alle bedrifter er unike, med sine spesielle behov og
utfordringer. Derfor kan vi tilpasse kurset spesielt for din
bedrift. Vi lager gjerne en fotorapport fra bedriften slik at
kursdeltakerne i større grad identifiserer utfordringene
og løsningene til sin egen arbeidsplass.

Deltakelse

Antall deltakere etter nærmere avtale.​