Kurs for ASKO

Egne kurs som arrangeres for ASKO.

ASKO Kjemikaliedykking og sikkerhet

​Egnet personell på bedriften som kan iføre seg verneutstyr og iverksette innsats for å stoppe utslipp av kjemikalier – redde ut kollegaen – bistå brannvesenet som kjentmann og fagperson på kjemikalier.

Kurset inneholder momenter som:

 • Gasser og kjemikaliers egenskaper, med fokus på ammoniakk
 • HMS
 • Kjennskap til drakter og pressluftapparat
 • Egen sikkerhet og begrensninger
 • Førsteinnsats – Varsling – Bistå nødetatene
 • Brannteori og praktiske forsøk

Meld deg på dette kurset

Asko ledsager - kjentmann i bedriften

Formål med kurset:

 • Møte og informere brannvesenet – sjekke branntavle osv.
 • Gi brannvesenet viktig info om vann – antall evakuerte – strøm - teknikk
 • Bruke pressluftapparat for å bistå brannvesenet
 • Beskytte seg selv mot røyk og gasser i en brann – uønsket hendelse
 • Bli trygge på bruken av utstyret og muligheter
 • Være i stand til å evakuere personer ut av bygget
 • Forstå viktigheten av å jobbe i team for å løse oppgaven
 • Kjenne til sikkerhetsregler og begrensninger i bruk av utstyret

Meld deg på dette kurset