Samarbeidsavtale mellom Friskhuset og If

Friskhuset og If har inngått en samarbeidsavtale om forsikring

Det betyr at medlemmene av Friskhuset kan kjøpe familieulykkesforsikring og helseforsikring til meget gunstig pris.