Skadedyr

Som eneste forsikringsselskap i Norge tilbyr vi hjelp med å bekjempe skadedyr for alle kunder med hus- og hytteforsikring hos oss.

Slik får du hjelp:

  1. Kontakt vår samarbeidspartner Anticimex direkte på 
    telefon 414 14 128.
  2. Avtal tidspunkt for befaring.
  3. Anticimex hjelper deg med å bekjempe skadedyrene.

Forsikringen dekker kostnader forbundet med bekjempelse av skadeinsekter og gnagere, som for eksempel veps, veggdyr, mus og rotter.

Sikring av bygget mot angrep, herunder åpning av konstruksjoner for å lokalisere mulige innganger dekkes ikke av forsikringen. Fjerning av døde skadedyr, åpning (og lukking) av konstruksjoner og skade på bygningen dekkes bare hvis du har Super hus-/hytteforsikring.