Klagemuligheter

​Av og til oppstår det misforståelser og noen ganger gjør vi feil. Det er derfor vi har Kundeombudet og Kundepanelet som klageinstanser.

Vårt mål er å ha markedets mest fornøyde kunder. Noen ganger hender det at kundens oppfattelse av saken er annerledes enn vår. Men selv om du ikke er fornøyd, skal det være enkelt å være kunde hos oss.

Hvis du ikke er fornøyd med oss

  1. Ta alltid først kontakt med saksbehandler som har behandlet din sak. En samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her. Blir vi ikke enige, har du flere muligheter til å kunne gå videre med saken i If. Gratis naturligvis.
  2. Hvis du ikke blir enig med saksbehandleren i avdelingen, kan du henvende deg til Kundeombudet. Her kan du få hjelp med vurdering av saken din.
  3. Hvis Kundeombudet ikke gir deg medhold, kan du henvende deg til vårt Kundepanel. Det består av representanter for både kundene og oss.
  4. Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet, kan du som kunde gå videre til Finansklagenemnda​.

Kundeombudet

Kundeombudet innhenter nødvendige opplysninger/dokumentasjon fra selskapet og går igjennom saken din med nye øyne, gjør en upartisk vurdering og vil forklare hva som ligger bak selskapets avgjørelse. Kundeombudet kan anbefale at vi endrer vår beslutning. Dersom kundeombudet ikke gir deg medhold kan du gå videre til Kundepanelet. Kundeombudet behandler selvfølgelig din sak gratis.

Kundepanelet

Hvis Kundeombudet ikke gir deg medhold, kan du i de fleste tilfeller la Kundepanelet vurdere din sak. Kundepanelet består av seks kunderepresentanter, en representant fra If og ledes av en ekstern advokat. Disse kan kanskje vurdere din sak annerledes. Her er kundene i flertall og din sak blir da vurdert med flere ”kundeøyne” enn ”forsikringsøyne”. Naturligvis koster heller ikke Kundepanelet deg noe.

Kundepanelet avgjør saken

Normalt møtes Kundepanelet hver måned for å behandle ulike forsikringssaker. Kundepanelets avgjørelser er bindende for oss og dersom en stemmeavgivning ender uavgjort, avgjøres saken alltid til kundens fordel.

Diskusjonene i Kundepanelet pleier å være livlige og konstruktive og vurderingene har stor betydning i vårt arbeid med å forbedre og forenkle våre forsikringsvilkår og forsikringsbrev.

Er du fortsatt ikke fornøyd?

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet, kan du som kunde gå videre til Finansklagenemnda.

Kontakt oss

Klageskjema: Fyll ut og send inn 

Postadr.: Kundeombudet i If, Postboks 240, 1326 Lysaker

E-post: kundeombudet@if.no

Telefon: 02400

Andre klagemuligheter
Finansklagenemnda
Drammensveien 145
Postboks 53, Skøyen
0212 OSLO
Telefon 23 13 19 60
Telefaks 23 13 19 70