Hvis du ikke er fornøyd

Vi ønsker å ha fornøyde kunder

Noen ganger hender det at din oppfattelse av en sak er annerledes enn vår. Men selv om du ikke er fornøyd, skal det være enkelt å være kunde hos oss.

Hvis du ikke er fornøyd med avgjørelsen 

  • Ta alltid først kontakt med den som har behandlet saken din. En ny samtale kan gi nye opplysninger og eventuelle misforståelser kan oppklares. Ofte vil saken bli løst allerede her. 
  • Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, kan du henvende deg til Kundeombudet. Her kan du få hjelp med vurdering av saken din – helt gratis naturligvis. Klagen må du sende inn før det har gått 6 måneder. 

Hva gjør Kundeombudet? 

Kundeombudet ser på saken din med nye øyne. Ombudet skal alltid gjøre en upartisk vurdering av saken. Kundeombudet kan avgjøre alle forsikringssaker, med unntak av saker som har vært, eller er under behandling i Finansklagenemnda eller i rettsvesenet.

Er du fortsatt ikke fornøyd?

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med utfallet, kan du som kunde gå videre til Finansklagenemnda​.