Om boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikringen dekker nødvendige kostnader du har ved reklamasjon på kjøp av bolig.

Kontakt spesialistene hos Legal 24:

Forsikringen gjelder når det er sannsynlig at boligen hadde én eller flere vesentlige mangler i henhold til kjøpekontrakten og avhendingsloven. Husk at boligkjøperforsikringen ikke vil dekke utbedringen av selve mangelen, men hjelpe deg med å få erstatning for mangelen fra selger. Vi dekker inntil 3 000 000 kroner, og inkludert i dette inntil 500 000 kroner i saksomkostninger.

Hva skal til for at jeg vinner frem?

Hovedregelen er at hvis selger har holdt tilbake opplysninger om boligen, så kan du klage.

Er det ikke snakk om tilbakeholdte opplysninger, så selges brukte boliger nesten alltid som de er. Med det har selger avskrevet seg ansvar for mindre feil og mangler ved boligen. Det betyr at boligen bare kan bare kalles mangelfull hvis den er i «vesentlig dårligere stand» enn det du som kjøper hadde grunn til å regne med.

Hva som er en vesentlig skade varierer, men en tommelfingerregel sier at utbedringskostnadene må utgjøre minst fem til seks prosent av kjøpesummen. Har du kjøpt bolig til 5 000 000 kroner, bør utbedringskostnadene med denne reglene være 250 000 kroner før en mangel anses som vesentlig.

Hvordan får jeg hjelp?

Vi har funnet de beste for deg. If samarbeider med Legal24 som er et selvstendigadvokatfirma med lang erfaring innen Boligkjøperforsikring. Du tar selv direkte kontakt med Legal 24. Advokatoppdraget er en avtale mellom deg og advokaten, hvor If ikke er involvert.

Ønsker du å kjøpe boligkjøperforsikring, kan du gjøre det her: Kjøp boligkjøperforsikring