Verdisak

Ved tyveri eller skade på verdifulle eiendeler som har verdisakforsikring.

Meld skade

Vi hjelper deg på 1-2-3

 • Ødelagt gjenstand

  Hvis gjenstanden er ødelagt, meld skaden til oss. Vi vil be deg om bekreftelse på om gjenstanden kan repareres, og finner ut om du kan få erstattet noe på forsikringen din.

  Meld ødelagt gjenstand
 • Stjålet gjenstand

  Hvis gjenstaden er stjålet, meld tyveriet til politiet. Deretter melder du tyveriet til oss. Vi sjekker om du har forsikringer som dekker den type tyveri som du har vært utsatt for .

  Meld tyveri av gjenstand
 • Mistet gjenstand

  Hvis gjenstaden er mistet, meld tapet til oss og vi vil finne ut om du kan få erstattet noe på forsikringen din.

  Meld mistet gjenstand

Nyttig å vite om verdisakforsikring

Har du verdisakforsikring hos oss, kan du søke om erstatning ved tyveri eller skade på din verdisak. Ha gjerne kvittering eller garantibevis tilgjengelig. Hvis det ikke står noe annet i forsikringsbeviset ditt, gjelder forsikringen i hele verden. 

Eiendeler som ofte kan ha egen verdisakforsikring er:

 • Bunad med sølv
 • Høreapparat
 • Smykker, gull og sølv
 • Klokker
 • Kamera med tilhørende utstyr
 • PC- og datautstyr
 • Briller
 • Skytevåpen
 • Kunst
 • Musikkinstrumenter
 • Jakt- og fiskeutstyr
 • Sykkel (også elsykkel)