Verdisak

Ved tyveri eller skade på verdifulle eiendeler som har verdisakforsikring.

Vi hjelper deg på 1-2-3

Ødelagt gjenstand

Hvis gjenstanden er ødelagt, meld skaden til oss. Vi vil be deg om bekreftelse på om gjenstanden kan repareres, og finner ut om du kan få erstattet noe på forsikringen din.

Stjålet gjenstand

Hvis gjenstaden er stjålet, meld tyveriet til politiet. Deretter melder du tyveriet til oss. Vi sjekker om du har forsikringer som dekker den type tyveri som du har vært utsatt for .

Mistet gjenstand

Hvis gjenstaden er mistet, meld tapet til oss og vi vil finne ut om du kan få erstattet noe på forsikringen din.

Nyttig å vite om verdisakforsikring

Har du verdisakforsikring hos oss, kan du søke om erstatning ved tyveri eller skade på din verdisak. Ha gjerne kvittering eller garantibevis tilgjengelig. Hvis det ikke står noe annet i forsikringsbeviset ditt, gjelder forsikringen i hele verden. 

Eiendeler som ofte kan ha egen verdisakforsikring er:

 • Bunad med sølv
 • Høreapparat
 • Smykker, gull og sølv
 • Klokker
 • Kamera med tilhørende utstyr
 • PC- og datautstyr
 • Briller
 • Skytevåpen
 • Kunst
 • Musikkinstrumenter
 • Jakt- og fiskeutstyr
 • Sykkel (også elsykkel)

Se hva verdisakforsikringen ikke dekker

 • Skader som skyldes slitasje, feil eller mangler ved gjenstanden.
 • Insekter og mark.
 • Mens gjenstanden benyttes i næringsvirksomhet.
 • Mens gjenstanden er utleid.
 • Gjenstander som ikke er deklarert i henhold til gjeldende regelverk ved innførsel til Norge.

Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du dette på Mine sider eller ved å kontakte oss. På Mine sider finner du også fullstendige vilkår for forsikringen din.  

Din egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 500 kroner, med mindre du har avtalt en annen egenandel med oss, eller det er spesielt bestemt i vilkårene for forsikringen din.

Så lenge du ikke har skader hos oss, opparbeider du deg en «egenandelsfordel». Hvis du har penger stående her, kan du bruke dem til å betale hele eller deler av egenandelen. Du finner din valgte egenandel og hvor mye du eventuelt har oppspart på egenandelsfordelen på Mine sider.

Vi hjelper deg

Skriv til oss
Ring 21 49 24 00
Vår postadresse er:
If, Postboks 240, 1326 Lysaker

Fant du det du lette etter?

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding. Det hjelper oss å lage et bedre nettsted. 

Gi din tilbakemelding