For deg som er rammet av ekstremt nedbør eller flom

Her har vi samlet nyttig informasjon for deg er blitt berørt av ekstremt nedbør og flommene i etterkant.

Svar på ofte stilte spørsmål

Svar på ofte stilte spørsmål om flomskade og bolig
Boligen er skadet og vi må bo et annet sted enn hjemme. Hva dekker If av kostnader?

Hvis hjemmet ditt er ubeboelig på grunn av skader: Har du egen husforsikring – eller bygningsforsikring gjennom sameiet – får du en erstatning som tilsvarer inntil det beløpet du kunne ha fått for å leie ut huset ditt eller leiligheten før flommen. Eventuelle merutgifter er dekket over innboforsikringen. Ta kontakt på telefon  + 47 21 49 24 00 , så hjelper vi deg. 

Hvis du er evakuert av kommunen uten skader på hjemmet ditt ønsker vi også at du tar kontakt med oss på telefon  + 47 21 49 24 00

Jeg/vi bor i et sameie, og har av den grunn ikke en egen husforsikring. Boligen er blitt skadet av flommen. Hvordan får jeg dekket midlertidig bolig i et slikt tilfelle?

Ta direkte kontakt med oss på telefon  + 47 21 49 24 00 hvis sameiet ditt har bygningsforsikringen hos oss. Denne dekningen har du gjennom bygningsforsikringen til sameiet ditt.

Jeg har merkostnader ved å bo utenfor hjemmet, erstattes dette?

Ja, dersom boligen er ubeboelig grunnet skade, erstattes nødvendige merutgifter ved å bo utenfor hjemmet. Kontakt oss på telefon  + 47 21 49 24 00 dersom du for eksempel trenger å inngå en leieavtale utover den husleien du får dekket av boligforsikringen din.  

Er du leietaker i en bolig som er blitt ubeboelig som følge av skade, vil innboforsikringen din også hjelpe med merkostnader utover den leien du normalt betaler.

Huset jeg/vi eier er ødelagt eller skadet av flom. Hva dekker forsikringen?

Skader som følge av flom omfattes av både hus- og innboforsikringen. Hvis du har fått skade kan du melde det til oss. Meld skade som følge av flom.

Svar på ofte stilte spørsmål om flomskade og kjøretøy
Kjøretøyet mitt gikk med i flommen. Hvordan erstattes den?

Kasko- og delkaskoforsikring dekker tap av kjøretøyet eller skader på det som følge av flom. If erstatter utgifter til leiebil etter forsikringsvilkårene, om leiebildekning opprinnelig er valgt i forsikringen. Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Jeg klarer ikke å få tak i bilen, for den er bak avsperringer. Hvordan får jeg hjelp?

Hvis du har leiebildekning i forsikringen, kan du få leiebil dekket en periode. Ta kontakt på telefon  + 47 21 49 24 00

Hva skjer når skaden er meldt til forsikringen?
Når vil jeg høre fra If?

Du hører fra oss så snart det lar seg gjøre. Vi tar kontakt med deg når vi har mottatt skademeldingen din. Alle vil få hjelp, men ved slike hendelser må vi prioritere våre ressurser ut fra hvor kritisk skaden er hos hver enkel. Hvis det er nødvendig, sender vi en av våre samarbeidspartnere hjem til deg for å vurdere skaden.

Hva skjer etter befaring av skaden?

Hvis du får besøk av en av våre samarbeidspartnere, sender de en rapport fra befaringen til oss. Når vi har fått rapporten, tar vi kontakt med deg for å avtale veien videre.

Hvordan blir skadene reparert?
  • Våre samarbeidspartnere reparerer skadene, og fakturerer oss direkte.
  • Du får utbetalt erstatning basert på en kalkulasjon beregnet på grunnlag av skadens omfang. Du kan da velge å reparere selv, eller bruke innleid hjelp.
  • En kombinasjon av alternativene over.
Hvor lang er reparasjonstiden?

Det er våre samarbeidspartnere som er ansvarlige for at reparasjonen gjøres med god kvalitet og til riktig tid. Som regel går dette helt smertefritt, men noen ganger er reparasjonene store og kompliserte, og ting kan skje. Da skal du være helt trygg på at du alltid er informert og vet hva som skjer i saken din.

Hvor lang er tørketiden?

Har du hatt skader som følge av vann, må vi i noen tilfeller sørge for at det er helt tørt før vi bygger opp igjen. I så fall vil vår samarbeidspartner montere opp tørkemaskiner. Tørketiden varierer, og kommer an på hva som skal tørke, hvor god tilgang det er til det våte området og hvor mye tørkemaskinene får stått på. Prosessen blir fulgt tett og du vil få beskjed når det er tørt, og når eventuelt videre arbeid kan starte.

Veien videre – betaling og kompensasjon

Vår samarbeidspartner sender faktura for utført arbeid direkte til oss.. Du får en egen regning for å betale egenandelen, enten av samarbeidspartner eller av oss.

Egeninnsats og andre ekstrakostnader

Egeninnsats og andre ekstrakostnader er veldig vanlig i de fleste skadesaker. Det kan være håndtering av møbler/ting, vasking av bygget etter endt arbeid og så videre. Dette arbeidet kompenserer vi deg for. Det er best om det gjøres en avtale om dette på forhånd – så langt det lar seg gjøre. Det samme gjelder relevante utlegg du har hatt i forbindelse med skaden, for eksempel ekstra strømforbruk. Egeninnsats, arbeid og utlegg kan i mange tilfeller avregnes mot egenandelen du skal betale. Det er din saksbehandler hos oss som foretar disse avregningene samt vurderer kompensasjonen for egeninnsatsen. 

Les mer om egeninnsats ved skade

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har fått skader som følge av ekstremnedbør eller flom?
Hvor henvender jeg meg for å få hjelp av If?

I tillegg kan du melde skade på nett.