Oppsigelse

av forsikring

Du kan si opp forsikringen hvis du ikke har behov for den lenger eller hvis du vil flytte den til et annet selskap.

Hvis du ikke har behov for forsikringen lenger

  • Du kan si opp bilforsikring hvis bilen er solgt, vraket eller avskiltet. 
  • Har du byttet bil må du si opp bilforsikringen på den gamle bilen og kjøpe ny på den nye bilen. 
  • Har du flyttet, kan du overføre hus- og innboforsikringen din fra gammelt til nytt bosted.

Vi hjelper deg å avslutte eller endre forsikringene dine. Du kan kontakte oss på telefon, chat eller e-post. 

Kontakt oss

Hvis du vil flytte forsikringen din til et annet selskap 

  • Ved flytting til annet selskap er det 30 dagers oppsigelsestid, hvis forsikringen ikke sies opp ved hovedforfall. I de fleste tilfellene vil ditt nye forsikringsselskap ordne med oppsigelse og overføring av forsikringene.
  • Ved oppsigelse av personforsikring (unntatt livsforsikring) må du selv sende oss en skriftlig oppsigelse. Årsaken til at du må si opp selv, er at slike forsikringer har en utsettelse av gyldighet (karenstid) på 3 måneder. Vi anbefaler at du ved oppsigelse av personforsikring lar forsikringen gjelde i begge selskapene, inntil karenstiden er over i ditt nye forsikringsselskap.

Tilbakebetaling hvis du har betalt for mye

Du betaler kun for tiden som forsikringen har vært aktiv hos oss, så hvis forsikringen avsluttes midt i perioden, og du har betalt for en lengre periode, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye. For enkelte forsikringer gjelder egne regler. 

Hvis du angrer kjøp av forsikring 

Om angrerett