Si opp forsikring

Vi håper alltid å beholde deg som kunde så lenge som mulig. Hvis du likevel bestemmer deg for å si opp en forsikring hos oss, bestreber vi oss på å gjøre oppsigelsen så enkel og trygg som mulig for deg.

Hvordan si opp en forsikring i If?

Det er bare å ta kontakt med oss på den måten du selv foretrekker, så ordner vi det for deg. 

Oppsigelse av forsikring på kjøretøy 

Nå trenger du ikke lenger å gi oss beskjed om at kjøretøyforsikringen skal avsluttes, dette får vi beskjed om fra Statens vegvesen. Dersom du har forsikring hos oss på et kjøretøy som nylig har blitt solgt, stjålet, vraket eller avregistrert, avslutter vi forsikringen automatisk. Er kjøretøyet avregistrert avsluttes kun ansvarsforsikringen. Har du penger til gode og ikke har andre forsikringer hos oss, vil du få de utbetalt til den kontoen som innbetalingen kom fra. Har du forsikret en leasingbil, må du fortsatt ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Hvordan si opp forsikring i et annet selskap og overføre til If?

Når du vil flytte en forsikring fra et annet selskap til oss, så ordner vi med i oppsigelse i gammelt selskap for deg (du kan oppgi navn på gammelt selskap i nettbutikken vår). Vi tar kontakt med det gamle selskapet og sørger for at forsikringen blir sagt opp fra samme dato som den nye blir gjeldende hos oss.

Ved oppsigelse av personforsikring som krever helsevurdering, må du selv sende en skriftlig oppsigelse til det gamle selskapet. Vi kan ikke si opp slik forsikring på vegne av deg.

Oppsigelsestid

Hvor lang er oppsigelsestiden hvis jeg vil flytte forsikringen til annet selskap?

Du kan si opp ved hovedforfall, eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid.

Hva er oppsigelsestiden hvis forsikringen skal avsluttes uten å flyttes til annet selskap?

Forsikringen kan sies opp uten oppsigelsestid dersom forsikringsbehovet har opphørt. Dersom du kan dokumentere at for eksempel huset du har forsikret ble solgt for en tid tilbake, kan vi sette sluttdato for forsikringen den dagen du solgte.

Det er et unntak for personforsikringene ulykkesforsikring, Godt Voksen og Kritisk sykdom. Disse forsikringene har samme oppsigelsestid som ved flytting, du kan altså kan si opp ved hovedforfall, eller når som helst med 30 dager oppsigelsestid.

Hva er forskjellen på oppsigelse og angrerett?

Hvis du er innenfor fristen for angrerett, er det ingen oppsigelsestid. 

Les mer om angrerett 

Betaling ved oppsigelse

Må jeg betale for forsikringen etter at jeg har sagt den opp?

Etter at du har sagt opp en forsikring, er den gyldig i hele oppsigelsestiden. Du må betale for hele perioden forsikringen er gyldig.

Hvordan får jeg betalt det jeg skal når jeg har sagt opp en forsikring?

Hvis du ikke allerede har betalt for hele oppsigelsesperioden, vil vi sende deg en faktura med riktig beløp for de siste dagene forsikringen gjelder. Hvis du allerede har betalt for en lengre periode enn oppsigelsestiden, vil vi tilbakebetale deg det du har betalt for mye. 

Hvordan regner dere ut riktig fakturabeløp ved oppsigelse av sesongforsikringer?

For sesongforsikringer (motorsykkel, moped, snøscooter og båt) fordeles den årlige forsikringsprisen ujevnt på årets måneder. Les mer om hvordan sesongpris beregnes

Hva med trafikkforsikringsavgiften når jeg sier opp en kjøretøyforsikring?

Forsikringsselskapene krever inn trafikkforsikringsavgift for staten for den samme perioden som forsikringen gjelder. Så vi vil derfor kreve inn trafikkforsikringsavgift for samme periode som du har vært forsikret. Les mer om Trafikkforsikringsavgift

Hvordan regner dere ut riktig fakturabeløp ved oppsigelse hvis jeg har overskredet kjørelengden?

Hvis du har kjørt lenger enn hva valgt kjørelengde tilsier, er det egne bestemmelser om hvordan siste faktura beregnes. Du finner bestemmelsene i vilkårene. 

Vilkår for motorvogn

Slik beregnes prisen på sesongforsikringer (motorsykkel, moped, snøscooter og båt)

Vi beregner sesongpris for motorsykkel, moped, snøscooter og båt. Dette er kjøretøy som brukes enten i sommer- eller vintersesong, og prisen er høyest i de månedene hvor bruken og sannsynligheten for skader er størst, og lavere i månedene utenfor sesong. 

Hvordan betaler du forsikringen på sesongkjøretøy?

Vi ønsker å gi deg forutsigbarhet i betalingen av forsikringene dine. Har du for eksempel valgt å betale forsikringene dine månedlig, vil du få årsprisen delt på 12, selv om prisen varierer gjennom året. Hvis du sier opp forsikringen når sesongen er over, vil sesongprisen avregnes mot den månedsprisen du har betalt. Du kan derfor oppleve å få en sluttfaktura med skyldig restbeløp etter oppsigelsen. På samme måte får du penger tilbake hvis du har betalt for mye. 

Hva sparer du på å avregistrere sesongkjøretøy?

For deg som ønsker trygghet under lagring er det anbefalt å ha forsikring også utenfor sesong. Hvis du avregistrerer sesongkjøretøy som motorsykkel, moped og snøscooter, vil du kunne spare Trafikkforsikringsavgiften (tidligere veiavgift), i tillegg til ansvarsforsikringen som er pålagt for registrerte kjøretøy. Likevel er det greit å være oppmerksom på at forsikringen utenfor sesong (under lagring ) er langt rimeligere enn i sesong da risikoen for skader er størst. Det er derfor begrenset hva det er å spare på å si opp forsikringen utenfor sesong.

Hvordan årsprisen fordeles per måned er beskrevet i vilkårene:

Vilkår for MC, moped og snøscooter  (pkt. 11.1)

Vilkår for fritidsbåtforsikring  (pkt. 10.1)

Viktig å vite når du skal si opp eller flytte en personforsikring

Ikke si opp gammel personforsikring før den nye er godkjent

Når du kjøper en personforsikring, blir det gjort en helsevurdering. Det er ikke sikkert det nye selskapet gjør samme helsevurdering som det gamle selskapet gjorde da du kjøpte den gamle forsikringen. Derfor kan du risikere at det nye selskapet ikke vil tilby deg den forsikringen du ber om. Dersom du ønsker å flytte en personforsikring fra ett selskap til et annet, bør du derfor vente med å si opp den gamle forsikringen, til du vet at den nye forsikringen er i orden.

Hva kan en endret helsevurdering føre til?

En ny helsevurdering utført av et nytt selskap kan i noen tilfeller føre til reservasjoner mot enkelte sykdommer, til en økt pris eller til avslag på forsikringen du vurderer å flytte.

Hva er karenstid?

Karenstid betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer som viser symptomer den første tiden etter at du kjøpte forsikringen. Karenstiden er nødvendig for å fange opp sykdommer som kan være under utvikling på kjøpstidspunktet. I If varer karenstiden normalt én måned fra forsikringen ble godkjent. For uførepensjon er det imidlertid 12 måneder karenstid for enkelte diagnoser. For livsforsikring er det ingen karenstid.

I If er det ingen karenstid hvis du flytter en tilsvarende personforsikring fra et annet selskap til oss. Du bør imidlertid vente med å si opp den gamle forsikringen til helsevurderingen er ferdig, slik at du er sikker på at forsikringen blir godkjent.