Etter reisen

Har det skjedd noe på reisen som du trenger å søke erstatning for, kan du enkelt melde skade på våre nettsider eller i appen.

Meld skade

Hva trenger du hjelp med?

Mistet noe på reisen?

Ble du frastjålet noe, eller mistet du noe under reisen? Det finnes håp om å få eiendeler tilbake igjen.

Hittegods

Missingx har utarbeidet et hittegodsprogram som brukes på flere store trafikknutepunkter som flyplasser og jernbanestasjoner. Gjenstander som blir levert hittegodskontorene registreres og deler av denne informasjonen overføres til Missingx sin database på nett.

Den som har mistet, glemt eller blitt frastjålet noe kan selv søke på nettstedet til Missingx og få en indikasjon på om hans eller hennes gjenstand befinner seg på et hittegodskontor.

Søk etter mistet gjenstand