Ulykkesforsikring

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring

Trygghet hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke

Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 75 år og beholdes livet ut. Du får utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.


  • Erstatning opptil 4 millioner

    Ved alvorlig skade utbetaler vi det dobbelte av forsikringssummen du har valgt.

  • Fast kontaktperson

    Hvis noe skjer får du en fast kontaktperson som gir deg råd og veiledning underveis.​

  • Coop-medlemsbonus

    Er du Coop-medlem får du 1,5 % medlemsbonus på forsikringene dine.

Hva ulykkesforsikringen dekker Inkludert
Medisinsk invaliditet

Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at du får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssummen er 500 000 – 2 millioner kroner, og størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Forsikringen gjelder ikke invaliditet som følge av tannskader. I tillegg dekkes ikke invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. Ulykker i forbindelse med sport og idrett som gir en inntekt på over 2 G dekkes ikke.

Behandlingsutgifter

Dekker nødvendige behandlingsutgifter i Norden ved ulykke, slik som tannbehandling, egenandel hos lege, kiropraktikk og fysioterapi, CT eller MR, medisiner og forbindingssaker, og reiseutgifter i forbindelse med nødvendig behandling.
CT eller MR må være forhåndsgodkjent av If.

Forsikringen dekker ikke tannskader som følge av tygging eller biting, og behandling ved private helseinstitusjoner eller privatpraktiserende leger uten refusjonsrett.

Dødsfall

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales en erstatning på 100 000 kroner. Beløpet er i hovedsak tenkt å dekke begravelseskostnader.

Psykologisk førstehjelp

Forsikringen dekker kostnader til psykologisk førstehjelp gjennom Psykologvakten ved akutt psykisk krise på grunn av en alvorlig ulykke eller annen alvorlig hendelse.

Derfor trenger du personforsikring

Alle kan bli rammet av en alvorlig sykdom eller ulykke, selv om vi ikke liker å tenke på det. Med en god personforsikring skaper du økonomisk trygghet for deg selv og dine nærmeste.

Les mer om hvorfor du bør ha personforsikring​

Begunstigelse

Begunstigelse kan være aktuelt dersom du velger å øke dødsfallserstatningen utover det som er standard i forsikringen, og ønsker at utbetalingen skal gå til noen andre enn ektefelle/arvinger etter loven.

Det er spesielt aktuelt ved samboerskap, da samboere ikke er likestilt med ektefeller, og må begunstiges for å få utbetalingen fra forsikringen. Hvis du er i et ekteskap/partnerskap og ønsker at barn fra tidligere forhold skal få hele eller deler av utbetalingen, er også begunstigelse aktuelt.

Du står fritt til å velge hvem som skal være begunstiget. Normalt vil det være en eller flere personer (oppgi navn og personnummer), men det kan også være en organisasjon eller forening (oppgi navn og organisasjonsnummer).

Vilkår

Forsikringer for deg og dine nærmeste

Ved arbeidsuførhet, alvorlig sykdom og dødsfall