Sykdommer og tilstander

som ofte rammer eldre

Forekomsten av sykdom øker med alderen. Og eldre mennesker har ofte andre sykdommer og plager enn yngre.

Demens

Demens er en felles benevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste symptomet eller kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt.

Eldre og legemidler

Mange eldre bruker legemidler for behandling av sykdommer og plager og ofte bruker de flere legemidler samtidig. Aldersforandringer, økt sykelighet og praktiske vansker med å ta legemidler, gjør at legemiddelbehandling ofte kan være vanskelig hos eldre.

Grønn stær

Dersom du har grønn stær, på fagspråket kalt glaukom, er synsnerven skadet. Det er ingen kur for glaukom, men det finnes gode behandlinger som kan bremse skaden eller stoppe den helt.

Grå stær

Grå stær er en meget vanlig lidelse. Den kan sees i alle aldre og kan endog være medfødt. Langt de fleste tilfellene sees likevel hos gamle mennesker, og skyldes aldersforandringer i øyet.

Hjerneslag

Hjerneslag rammer hvert år ca. 15 000 personer i Norge, er den tredje hyppigste dødsårsaken og er en dominerende årsak til alvorlig funksjonshemning. Dødeligheten har gått betydelig ned i løpet av de siste ti årene. 75 prosent av de som får hjerneslag er over 70 år.

Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt er den hyppigste enkeltårsaken til død i den vestlige verden. Ved stor disposisjon for slik sykdom kan den påtreffes helt ned i 20-årene, mens gjennomsnittsalderen ved hjerteinfarkt er omkring 70 år. Kvinner er beskyttet i betydelig grad før menopausen, men har ved 70-årsalder lik forekomst av hjerteinfarkt som menn.

Høyt blodtrykk

De fleste som har høyt blodtrykk, føler seg ikke syke. Høyt blodtrykk er heller ingen sykdom i seg selv, men det øker risikoen for flere sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og slag. Det finnes behandling og selvhjelp som reduserer blodtrykket.

Leggsår

Et leggsår er et sår på nedre del av leggen som ikke vil gro av seg selv. De oppstår ofte etter et slag mot huden.

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom oppstår når du får dopaminmangel i visse deler av hjernen. Symptomene er ofte lite plagsomme i flere år, men når de blir det, finnes det behandling.

Rosen

Rosen (erysipelas) er en hudinfeksjon som gjør et område i huden rødt, betent og sårt. Infeksjonen lar seg vanligvis enkelt behandle med antibiotika.

Slitasjegikt

Artrose kan gjøre leddene stive og smertefulle. Da kan hverdagslige gjøremål, som å reise seg fra stolen eller knytte skolissene, bli vanskelig. Selv om det ikke finnes noen kur for artrose, finnes det behandling som kan lette artroseplagene og gjøre det lettere å bevege seg.

Trykksår

Trykksår er områder med skadet hud som utvikler seg til åpne sår. Det finnes mange navn på denne tilstanden. Liggesår er en vanlig benevnelse. Dekubitalsår eller decubitus er faguttrykk for samme tilstand.

Underernæring

Tilstrekkelig ernæring er et grunnleggende behov, på lik linje med behov for væske og søvn. For lite inntak av næring over tid fører til død. Det antas at mellom 20–50 prosent av pasienter på institusjoner har en underernæringstilstand. Blant syke, hjemmeboende eldre antas det å være rundt 10 prosent som rammes av underernæring.

Urinsyregikt (podagra)

Urinsyregikt også kalt podagra, forårsaker sterke smerter og hevelse i utsatte ledd. Det skjer når det kjemiske stoffet urinsyre hoper seg opp i blodet ditt. Urinsyre dannes i kroppen når du fordøyer visse matvarer, og er vanligvis harmløst.

Voks i øret

Sannsynligheten for å få problemer med ørevoks øker ved bruk av høreapparat eller ørepropper. De kan hindre den naturlige strømmen av ørevoks og bidra til at det hoper seg opp.

Du kan lese mer om de ulike sykdommene på Helsenorge.no.