Ringer Marit når ulykken rammer barn

Ikke sjelden må Marit Reinertsen Sandven hjelpe fortvilte foreldre som ringer fra sykehuskorridoren.
Marit Reinertsen Sandven jobbet i mange år som sykepleier. I dag er hun skadekonsulent i If, og hjelper barn og foreldre som har barneforsikring.

Når noe alvorlig skjer med barnet ditt, blir verden snudd på hodet. Marit Reinertsen Sandven jobber som skadekonsulent i forsikringsselskapet If, og snakker daglig med foreldre som har barn rammet av sykdom eller ulykke.

Hva med barneforsikringen?

- I Norge har vi et godt helsevesen og et omfattende offentlig hjelpeapparat. Barn blir tatt vare på hvis noe alvorlig skjer. Likevel er det mange praktiske spørsmål som melder seg når barnet ditt blir alvorlig skadet eller sykt. Spørsmål som dreier seg om hverdagen for barnet og familien her og nå, men også spørsmål knyttet til usikkerheten om hva framtiden vil bringe, sier Sandven.

Det er foreldre som har If barneforsikring som ringer for å be om råd og få utbetalt penger gjennom forsikringen i en utfordrende situasjon. Mange er samtidig bekymret for fremtiden til barnet, og ønsker informasjon om hva barneforsikringen kan bidra med av støtte på toppen av de økonomiske ytelsene fra det offentlige.

Les mer: Barneforsikring er et ekstra sikkerhetsnett

Les mer: If sin barneforsikring

Sykehusstøtte

- I forrige uke ringte en fortvilet mamma meg. Datteren hadde havnet på sykehus på grunn av en infeksjonssykdom som hadde oppstått akutt. Sykdommen krever at barnet må ha antibiotika intravenøst i fire uker, og dermed må bo på sykehus den neste måneden. Familien bor langt fra sykehuset, og det er vanskelig å få hverdagskabalen til å gå opp med et lite barn på sykehus som krever en foresatt hos seg, og to barn hjemme som også krever sitt, forteller Marit.

Mammaen lurer på om barneforsikringen hos If kan gi noe hjelp og støtte.

- Vi starter utbetaling av erstatning ved sykehusopphold – 450 kroner per dag til dekning av merkostnader i forbindelse med sykehusinnleggelsen. Dette gir foreldrene en hjelp til å kunne betale barnevakt, få dekket reisekostnader mellom sykehus og hjemmet, slik at foreldre kan bytte på å være på sykehuset og hjemme med de andre barna, sier Marit.For utvalgte sykdommer, som for eksempel kreft, diabetes og enkelte tarmsykdommer, utbetaler vi også en økonomisk førstehjelp på 300.000 kroner så snart diagnosen er stilt.

En del av vår oppfølging er også å informere om andre rettigheter de kan ha gjennom det offentlige, som for eksempel pleiepenger.

- Sammen med foreldrene lager vi en plan for videre oppfølging av saken hos oss, sier Marit.

Det er mye man må tenke på når barnet blir sykt.

Ny hverdag, ny økonomi

Stønadene og ytelsene fra det offentlige er ment å dekke det mest nødvendige, mens situasjonen som har oppstått i familien kanskje krever mer, for eksempel ekstra hjelp til barnepass av søsken, eller mulighet til å ta ulønnet permisjon fra jobben. Det er her barneforsikring kommer inn.

- Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvilke offentlige støtteordninger som finnes når tankene og følelsene dine er i kaos. Likevel er det lurt å ta kontakt med NAV – og forsikringsselskapet der du har barneforsikringen din – så tidlig som mulig. Offentlige støtte og barneforsikring utfyller hverandre i situasjoner som dette. For mange blir hverdagen dramatisk forandret, og det å få ekstra økonomisk trygghet og handlingsrom på kort og lang sikt – utover de offentlige ytelsene - er den viktigste oppgaven til barneforsikring, sier den erfarne skadekonsulenten i If.

Fast kontaktperson

Marit Reinertsen Sandven gir skryt til norske sykehus for å være flinke til å informere foresatte om hvilke støtteordninger det offentlige gir.

- Sosionomene på sykehusene gjør en kjempejobb med å informere. Vær heller ikke redd for å ringe NAV tidlig. Husk at barn alltid skal være prioritert i det offentlige hjelpeapparatet, sier Sandven.

I forsikringsselskapet If vil foresatte ved en skade få en fast kontaktperson, en person som kjenner saken godt og som de alltid kan kontakte. Dette er en medarbeider som gjerne har jobbet i helsevesenet selv, og du får et direkte telefonnummer å ringe.

Kontakten bistår med de økonomiske dekningene som er i forsikringen, men gir ofte også råd og tips om hva barnet har krav på av penger og hjelp fra det offentlige

Et viktig tillegg

- I hverdagen kan økonomisk trygghet og støtte fra barneforsikringen skape bedre betingelser for godt familieliv og ivaretakelse av barnet som er rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen sikrer også barnet inn i voksenlivet, avslutter Marit.

Barneforsikring i Norge

  • Omtrent halvparten av norske barn har sin egen forsikring (ca. 600.000)
  • Rundt 120.000 barn har sin barneforsikring i If.
  • Du kan forsikre barnet fra det er nyfødt, og forsikringen kan gjerne beholdes til barnet er i midten av 20-årene.
  • Innholdet i forsikringene varierer fra selskap til selskap, fra enkle ulykkesforsikringer til omfattende pakker, der også sykdom og uførhet er dekket.
  • I 2016 var om lag halvparten av erstatningene knyttet til medisinsk invaliditet, enten som følge av ulykke eller sykdom.

Barneforsikring

En barneforsikring gir deg og barnet økonomisk hjelp til å takle hverdagen hvis noe uforutsett skulle skje.

Les mer om barneforsikring

Hvorfor barneforsikring

En god barneforsikring supplerer offentlige støtteordninger, og gir økonomisk trygghet for hele familien.

Forsikre det viktigste du har