Derfor er barneforsikring et ekstra sikkerhetsnett

Når ulykke eller sykdom rammer barnet ditt, melder mange spørsmål om fremtiden seg. Slik bidrar offentlige støtteordninger og barneforsikring i samspill til beste for barnet.
Det viktigste med barneforsikring er å sikre barnet økonomisk selvstendighet som voksen hvis noe alvorlig skjer.

Alle foreldres mareritt er at et barn får kreft eller en annen alvorlig sykdom. Eller at den koselige dagen i alpinbakken forandrer seg til noe annet: Barnet ditt har skadet seg alvorlig, og dere venter på ambulanse mens klokka tikker. Tanker og følelser blir et kaos.

- Heldigvis har vi et godt helsevesen og offentlig støtteapparat her i Norge, der barn og foreldre blir tatt vare på hvis det verste skjer. Likevel fungerer barneforsikring som et viktig økonomisk sikkerhetsnett i tillegg til de offentlige ytelsene, sier Malin Kvamme Diesen, ansvarlig for barneforsikring i If.

Les mer om If sin barneforsikring

Ekstra penger ved uførhet

- Det finnes færre offentlige støtteordninger når du blir voksen enn når du er syk som barn. Selv om barneforsikring hjelper i barne- og ungdomsår, mener jeg det viktigste med barneforsikring er å sikre barnet økonomisk selvstendighet som voksen hvis noe alvorlig skjer, sier Malin.

Hun peker på at hvis du trenger tilrettelagt bolig, kan erstatning for medisinsk invaliditet blant annet brukes til å tilpasse boligen du trenger som voksen. Praktiske løsninger kan gjøre hverdagen betydelig lettere.

- Som ung ufør vil det dessuten være vanskelig eller nesten umulig å legge seg opp nok penger til å kjøpe en bolig du eier selv. Hvis du blir ufør som barn, og ikke har tjent opp trygderettigheter gjennom deltakelse i yrkeslivet, stiller du lavt på stønadsstigen, sier Malin.

Malin Kvamme Diesen er ekspert på barneforsikring i If. Hun mener de offentlige ordningene i Norge er gode, men sier barneforsikring gir barn og foreldre en viktig sikkerhetsnett og bedre økonomisk handlerom om noe uforutsett skulle skje.

Får fast kontaktperson

Malin Diesen-Kvamme medgir at når det har skjedd en alvorlig ulykke eller et barn har fått en kreft- eller leddgiktdiagnose, kan det være vanskelig å finlese forsikringsvilkårene for barneforsikringen ganske raskt etterpå - og i tillegg finne ut hva det offentlige har av ulike ordninger.

- Derfor gjør vi i If det enkelt. De foresatte til barnet som er forsikret får en fast kontaktperson hos oss. Personen kjenner saken godt, og han eller hun går det an å snakke med om mye, både om hvilken støtte du kan få gjennom barneforsikring og dere har krav på av penger og hjelp fra det offentlige, sier hun.

Les mer: Ringer Marit når ulykken rammer barn

Få foreldre klarer å forestille seg hvor trange familiebudsjettene kan bli etter at noe uforutsett hender med et barn. Virkeligheten kommer brått på under krevende forhold. Gjerne på et tidspunkt hvor situasjonen er uavklart og uviss.

For mange familier blir hverdagen helt kastet om, og det å få ekstra økonomisk trygghet og spillerom på kort og lang sikt – utover de offentlige ytelsene - er den viktigste funksjonen til barneforsikring, mener hun.

Støtte i hverdagen

- Stønadene og ytelsene fra det offentlige ligger ofte på et nivå hvor det mest nødvendige blir dekket, mens situasjonen som har oppstått i familien kanskje krever mer for å få hverdagskabalen til å gå opp. Barneforsikring gir støtte i slike situasjoner, slik at barnet som er blitt rammet av sykdom eller ulykke og foreldrene kan få mer albuerom. Akkurat der og da kan det være penger til slikt som å få ekstra hjelp med pleie, tid til å være mer sammen som familien eller å tilpasse boligen, sier Malin.

Barneforsikring gir økonomisk handlerom når noe skjer, men det aller viktigste med denne forsikringen er å ta vare på barnet når han eller hun blir voksen, understreker forsikringseksperten.

Dette gir Ifs barneforsikring til familien på kort sikt:

  • Økonomisk støtte til familien hvis barnet får en alvorlige sykdom eller skade
  • Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom som gjør at barnet må være hjemme fra barnehage eller skole
  • Behandling hos krisepsykolog for hele familien hvis barnet blir alvorlig sykt eller skadet
  • Støtte til ombygging av bolig

Dette gir Ifs barneforsikring for å sikre barnets økonomiske fremtid:

  • Erstatning hvis barnet for varige skader som følge av sykdommen eller ulykken
  • Månedlig utbetaling hvis det skjer noe i barndommen som gjør at barnet ikke kommer ut i full jobb som voksen, enten midlertidig eller permanent
  • Engangsutbetaling hvis barnet får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan delta i arbeidslivet som voksen

Les mer om barneforsikring og hvilke støtteordninger som finnes gjennom NAV

Barneforsikring

En barneforsikring gir deg og barnet økonomisk hjelp til å takle hverdagen hvis noe uforutsett skulle skje.

Les mer om barneforsikring

Hvorfor barneforsikring

En god barneforsikring supplerer offentlige støtteordninger, og gir økonomisk trygghet for hele familien.

Forsikre det viktigste du har