Slik velger du trygge leker til småbarna

Syv av ti barneleker som ble fjernet fra det europeiske markedet i fjor, medførte en kvelningsrisiko eller inneholdt giftige stoffer.

Ifølge EU-kommisjonens rapport om farlige produkter som ble trukket fra markedet, var det flest barneleker. Hele 540 leketøysprodukter ble i fjor varslet som farlige gjennom det internasjonale systemet som også Norge er en del av.

Vær spesielt forsiktig med batterileker

I 39 prosent av tilfellene skyldtes det kvelningsfaren ved leken, mens i 33 prosent av tilfellene hadde leketøyet kjemikalier som kan være skadelig for de små.

- Leker som er beregnet for små barn skal ikke inneholde små deler som enkelt kan løsne eller falle av. Spesielt utsatt er leker med batterier som er enkle å ta ut og dyttes i munnen eller svelges. Disse må ikke gis til små barn, sier fagsjef ved Ifs Sikkerhetssenter på Hobøl, Terje Hagelund.

Små, flate batterier - som blir stadig vanligere - kan ifølge eksperten være spesielt farlig, da de kan svelges og forårsake store skader på barnets fordøyelsessystem.

Barn mer sårbare for farlige kjemikalier enn voksne

Også kjemikalier i leker og barneprodukter er en utfordring. Barn er mer sårbare for påvirkning av farlige kjemikalier enn voksne. Det skyldes at barnas kropper ikke er ferdig utviklet, og at kroppsmassen er mindre og mer påvirkelig enn hos voksne.

De strenge kravene skal forhindre at kreftfremkallende stoffer og stoffer som kan skade arvematerialet og evnen til å få barn, brukes i barneleker. Også tungmetaller og allergifremkallende parfymestoffer er forbudt i hele EØS-området.

Den klart største leketøysprodusenten i verden, Kina, ligger imidlertid utenfor EØS-området. Mange leketøy herfra finner veien til EØS-området og Norge gjennom netthandel og annen type import.

- Eldre, myke plastleker kan inneholde ftalater og bør derfor ikke gjenbrukes. Det har faktisk blitt anbefalt å kaste alle plastleker som er kjøpt før 2013. Leker som er produsert i Europa følger imidlertid europeiske regler for kjemikaliebruk. Disse skal være trygge, sier ansvarlig for barneforsikring i If, Malin Diesen-Kvamme. Malin er selv mor til lille Julia på 14 måneder.

Her er If-Malin og fagsjef Terje Hagelunds beste tips for kjøp av trygge barneleker:

 • Unngå farlige kjemikalier i leketøy. Miljødirektoratet oppsummerer følgende leker som spesielt utsatte:
  • Myke plastleker kan inneholde helseskadelige ftalater, klorparafiner, løsemidler eller andre helseskadelige stoffer.
  • Leker av myk plast, svart og myk gummi og svart lakk kan inneholde PAH som er helse- og miljøskadelig.
  • Klar hardplast kan inneholde rester av verstingstoffet bisfenol A. Hudkontakt kan føre til at stoffene tas opp i kroppen.
 • Følg aldershenvisningen. Leker som er merket med «uegnet for barn under 3 år» er det av en grunn, og de inneholder ofte små deler som kan svelges. Spesielt viktig er det derfor å holde leker fra eldre søsken borte fra småsøsken, og alltid rydde opp etter lek.
 • Vær spesielt forsiktig med forskjellige typer leke/ pyntelamper med figurer. Mange bruker vanlige pærer med for høy wattstyrke. Det øker faren for smelting og brann.
 • Les og forhold deg til instruksjoner og sikkerhetsadvarsler på lekene.
 • Sjekk lekene regelmessig. Plastleker med hulrom kan utvikle mugg innvendig, mens andre leker kan få revner eller løse deler. Slike leker kan og bør kastet med en gang.
 • Sørg for at lekene hele tiden henger godt nok sammen. En gammel lekebil som detter fra hverandre kan inneholde smådeler som ikke bør inn i verken munnen, nesen eller ørene til de små.
 • Bruk målebegre som sjekker størrelsen på leker slik at de ikke kommer seg ned i svelget til småbarn.
 • Unngå leker med skarpe kanter. Også lange ledninger og snorer på leker kan utgjøre en risiko.
 • Sjekk om leketøyet kan vaskes, og vask eller tørk av nye leker før du tar dem i bruk – spesielt tøyleker og/eller leker som småbarn putter i munnen.
 • Vær også forsiktig når du kjøper leker på Internett. Unngå netthandel dersom du ikke er helt trygg på kvaliteten på varen og på nettstedet der du handler.
 • Sjekk at leken er CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentens garanti for at leken overholder EUs krav. Alle leker skal være CE-merket.
 • Ikke kjøp leker som lukter sterkt av kjemikalier eller parfyme. Dette kan være tegn på at leketøyet inneholder helseskadelige stoffer.
 • Tenk deg om før du kjøper leker av gateselgere. Det er stor sannsynlighet for at en del av disse lekene inneholder farlige stoffer, at de er av dårlig kvalitet eller kopiprodukter.

Kilde: Miljødirektoratet, DSB, EU-kommisjonen