If Start

For deg mellom 18 og 25 år. Kun 119,-/mnd
 1. If Start (for unge)

Markedets beste forsikringspakke for deg mellom 18 og 25 år: innbo-, reise- og ulykkesforsikring som gjelder uansett hvor i Norden du bor.​

If Start er pakkeløsningen med flest dekninger til lavest pris. ​Er foreldrene dine If Pluss- eller fordelskunder*, er prisen 99 kroner per måned. Uten foreldrerabatt er prisen 119 kroner.​​​ 
Forsikringen kan kun kjøpes av deg mellom 18 og 25 år, men du kan beholde den så lenge du vil.

*) På nivå 2 eller 3 i If fordelsprogram.


 • PC-forsikring

  Ved tyveri av PC dekker vi inntil 15 000 kroner - uten egenandel.​

 • Sykkelforsikring

  Ved tyveri av sykkel ​dekker vi inntil 5 000 kroner - uten egenandel​

 • Studieavbruddforsikring

  Inntil 60 000 kroner i erstatning dersom studiene må avbrytes på grunn av sykdom eller ulykke.

Innboforsikring Inkludert
Brann

Dekker brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag eller kortslutning.

Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann, samt heksesot dekkes ikke.

Tyveri

Dekker tyveri fra bygning. Tyveri fra boligens utearealer dekkes med inntil 10 000 kroner. Dekker ikke tyveri fra fellesrom eller fellesgarasje, selv om ting oppbevares i låst skap og lignende og tyveri fra bygning som er åpen for alle, f.eks. ventehall, offentlige lokaler og lignende. Tyveri fra arbeidsplass eller studiested dekkes med inntil 5 000 kroner.

Tyveri av PC/utstyr

PC-forsikring som dekker tyveri også utenfor hjemmet inntil 15 000 kroner.

Vannskade

Dekker lekkasje fra rør eller akvarium eller ved vanninntrenging fra terrenget.

Vann som trenger inn i bygningen over bakkenivå (f.eks. gjennom taket) erstattes ikke hvis det ikke er dekket av bygningens forsikring.

Sykkel

Tyveri av låst sykkel eller sykkeltilhenger til verdi av inntil 5 000 kroner per sykkel, hvor som helst.

Veskenapping

Ran og veskenapping erstattes med inntil 16 000 kroner.

Bygningsskade ved innbrudd

Bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig, erstattes med inntil 16 000 kroner.

Matvarer i fryser

Dekker tap av matvarer i fryser ved for eksempel langvarig strømbrudd, inntil 10 000 kroner.

Merutgifter til alternativt bosted

Dekker merutgifter inntil 40 000 kroner til alternativ bosted dersom boligen din er ubeboelig som følge av skade.

Naturskade

Dekker skade som følge av for eksempel skred, storm, flom og tung snø.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker rettslig erstatningsansvar du har pådratt deg som privatperson innenfor Norden, og/eller som eier av bygningen. Forsikringen dekker også utgifter til advokat i tvistesaker som er knyttet til bygningen, for eksempel eiendomstvister, nabotvister og tvist med håndverkere.

Reiseforsikring Inkludert
Avbestilling

Dekker avbestillingskostnader på inntil 30 000 kroner når reisen må avlyses grunnet akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som rammer deg selv, din eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsagers nærmeste familie. Eller når du ikke kan reise grunnet innbrudd, brann, m.m. i boligen din, forretning eller kontor.

Eksempler på hva forsikringen ikke dekker: det du har krav på å få dekket fra reisearrangør/transportør i henhold til deres avbestillingsbestemmelser, skatter og offentlige avgifter, tap av bonuspoeng, tjenestereiser.

Forsinkelse

Omfatter overnattingsutgifter når reisearrangørens transportmiddel ikke kan gå som planlagt, som følge av tekniske feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport. Inntil 1 500 kroner.

Ved innhenting av planlagt reiserute når du kommer for sent til forhåndsbetalt transport som følge av teknisk feil, værforhold eller trafikkuhell med offentlig transport, erstattes inntil 5 000 kroner og inntil 1 500 for overnatting.

Nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og klær dekkes dersom bagasjen ankommer mer enn fire timer forsinket ved utreise. Inntil 3 000 kroner per person, inntil 15 000 kroner for familie.

Forsikringen dekker ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking, som flyselskapet selv er ansvarlig for.

Reisegods

Tapt eller skadet reisegods/bagasje erstattes med inntil 30 000 kroner. Forsikringen gjelder personlig reisegods.

Penger erstattes med inntil  3 000 kroner
Pass og billetter med inntil 10 000 kroner
Verdigjenstander med inntil 15 000 kroner per skadetilfelle.

Dekker ikke:

 • Reisegods som er mistet eller gjenglemt.
 • Mindre skader på koffert, ryggsekk eller barnevogn og sykkel (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker o.l).
 • Skade på innsjekket koffert, bag eller ryggsekk.
 • Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk.
Sykdom på reise

Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall på reisen. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, avbrutt reise, tapte feriedager, tilkalling av familiemedlem, nødvendig sykeledsagelse, samt merutgifter grunnet akutt sykdom/ulykkesskade hos din eneste reiseledsager.

Dekker ikke sykdom eller lidelse som er kjent før avreise, og når reisens hensikt er konsultasjon, undersøkelse, behandling og/eller operasjon.

Hjemtransport

Hjemtransport ved sykdom.

Psykologisk førstehjelp

Ved akutt psykisk krise etter overfall, ulykke eller lignende, erstattes inntil 5 000 kroner for behandling hos psykolog/psykiater.

Europeiske Helsetelefon

Tilgang til Helsetelefonen 24 timer i døgnet. Her kan du snakke med erfarne sykepleiere som også kan gi deg medisinske råd før avreise. De kan svare på spørsmål knyttet til kroniske sykdommer, og hvilke konsekvenser disse har for reiseforsikringen. ​Tlf: + 47 21 49 50 00, valg 2.

Ulykkesforsikring Inkludert
Medisinsk invaliditet

Erstatning på inntil 500 000 kroner ved invaliditet, det vil si at du får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden. Ved ulykke som fører til over 50 % medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning.

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter ved ulykke dekkes med opptil 25 000. Behandlingsutgiftene dekker også tannskader etter en ulykke.

Studentfordeler Inkludert
Studieavbrudd

Inntil 60 000 kroner i erstatning dersom studiene må avbrytes på grunn av sykdom eller ulykke.

Sykdom under studier

Dekker utgifter (ubegrenset) i forbindelse med akutt sykdom/ulykkesskade/dødsfall under studier. Forsikringen dekker også akutt tannsykdom, tilkalling av familiemedlem og nødvendig sykeledsagelse.

Hjemtransport

Hjemtransport fra studiested ved sykdom.

Psykologisk førstehjelp

Ved akutt psykisk krise etter overfall, ulykke eller lignende, erstattes inntil 5 000 kroner for behandling hos psykolog/psykiater.

Innboforsikring

Med If Start er innboet forsikret med inntil 300 000 kroner mot blant annet brann, tyveri, vann og naturskader.

Reiseforsikring

If Start inneholder en reiseforsikring fra Europeiske Reiseforsikring. Forsikringen gjelder for reiser i hele verden, av inntil 45 dagers varighet.

Spesielt for studenter

Forsikringen gir refusjon av studieavgift ved studieavbrudd som skyldes sykdom eller ulykkesskade.

Reiseforsikringen dekker ikke

 • Utgifter som påløper etter hjemkomst.
 • Avbestilling som skyldes at reisens hensikt er bortfalt
 • Avbestilling som skyldes frykt for krig/terror eller sykdom.

Reiseforsikringskort på mobil

Med If Start kan du laste ned et reiseforsikringskort til mobilen din. Forsikringskortet bekrefter at du har forsikring i Europeiske, slik at du raskt får den hjelpen du trenger.

Les mer om reiseforsikringskort

Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. Forsikringen gjelder i utgangspunktet hele døgnet, men ikke i forbindelse med visse aktiviteter, yrker eller handlinger.

Utveksling

Nå kan du beholde If Start selv om du skal studere et halvt år i utlandet!

Planlegger du å dra på utveksling? If Start kan utvides til å gjelde utenfor Norden i inntil 6 måneder. Du får da med deg reise- og ulykkesforsikringen din, i tillegg til en innboforsikring som dekker det du har med deg til utlandet med 100 000 kroner. Du trenger ikke bekymre deg for tingene dine hjemme mens du er borte. Innboet i Norden er fortsatt dekket med 300 000 kroner.

Ring 02400 for å bestille tilleggsdekning for utveksling.

Egenandeler

Innboforsikring

 • Ved skader på innbo som skyldes vann, tyveri eller brann er egenandelen 4 000 kroner. Dersom flere skader meldes i en 12 måneders periode dobles egenandelen til 8 000 kroner.
 • Skade som følge av naturskade har en egenandel på 8 000 kroner.
 • Ved tyveri av PC eller sykkel er det ingen egenandel.

Reiseforsikring

 • Det er ingen egenandel på reiseforsikringen.

Ulykkesforsikring

 • For behandlingsutgifter knyttet til skade er egenandelen 1 000 kroner.

Vilkår

Aktuelle forsikringer

for deg som er ung
 1. If Start (for unge)