Om Helsetelefonen

En tjeneste levert i samarbeid med Helsetelefonen AS
Her finner du informasjon om hva Helsetelefonen kan hjelpe deg med, og hvordan tjenesten fungerer.

Åpningstider

 • Sykepleierne er tilgjengelig hele døgnet, hver dag, hele året.
 • Legene er tilgjengelig mellom kl. 8-22, hver dag, hele året.
 • Du kan også ringe fra utlandet på samme nummer som du bruker hjemme.

Hvem jobber i Helsetelefonen?

 • Helsetelefonen har omsorgsfulle og kompetente sykepleiere som alle har lang erfaring fra ulike fagfelt innenfor helsevesenet.
 • Legene som jobber for Helsetelefonen har norsk autorisasjon, og vi krever lang og bred erfaring innen allmennmedisin. Legene konsulterer også regelmessig med spesialister tilknyttet vår tjeneste for at du skal få best mulig behandling.

Hva kan jeg få hjelp til av Helsetelefonenes sykepleiere og leger?

 • Du får du svar på dine medisinske spørsmål, og råd angående videre behandling. Sykepleierne setter deg i kontakt med en av våre leger for videre behandling om nødvendig.
 • Legene vil gi deg en konsultasjon hvor du vil få råd og behandling. Helsetelefonens leger har mulighet til å skrive ut resept, legeerklæring og henvisninger til spesialist. 

Kan jeg bruke Helsetelefonen for alle medisinske problemer?

Nei, det er ikke hensiktsmessig å benytte Helsetelefonen dersom:

 • Du har et symptom/problem som krever en fysisk undersøkelse eller prøvetaking.
 • Du har behov for legemidler som kan være vanedannende (A- og B-preparater)
 • Du trenger akutt medisinsk hjelp som truer liv og helse. Da må du heller ringe 113.

Resepter og henvisninger

Hva slags resepter kan jeg få hos Helsetelefonen?

 • Hos oss kan du få resept på legemidler akkurat som på et vanlig legekontor. Vi hjelper deg også med å fornye resepter på dine faste medisiner.
 • Som hovedregel skriver vi ikke ut resept for mer enn 3 måneder av gangen.
 • Helsetelefonens leger skriver ikke resept på:
  • Vanedannende medisiner (A- og B-preparater).
  • Legemidler som krever tett oppfølging av fastlege eller sykehus.
  • Legemidler som krever fysiske undersøkelser

Hvor kan jeg hente min resept?

 • Du kan hente din resept på alle apotek i Norge.

Har jeg mulighet til å få henvisning?

 • Hos Helsetelefonen kan du få henvisning til spesialist hvis sykepleieren og legen mener at det er riktig

Hvor sendes min henvisning?

 • Din henvisning sendes hjem til deg, og hvis du har behandlingsforsikring leveres den til If forsikring.
 • Har du ikke behandlingsforsikring og får henvisning til offentlig spesialist sendes henvisningen direkte til spesialist. Du vil bli kontaktet av spesialisten for time.

Vaksiner

Kan jeg få vaksiner?

 • Ja, hos oss kan du få resept på både influensa- og reisevaksiner.

Hvor kan jeg få satt vaksinen?

 • Du kan få satt vaksinen hos et utvalg av Apotek 1 sine apotek. Ta kontakt med oss, og vi hjelper deg med å finne riktig apotek i nærheten av der du bor.

Legeerklæringer

Skrives det ut sykmeldinger?

 • Sykmeldinger kan for øyeblikket ikke tilbys via Helsetelefonen da NAV mener dette er i strid med Folketrygdlovens regler vedrørende sykemelding via telefon-/videokonsultasjon. Helsetelefonen jobber med å finne en løsning.

Kan jeg få legeerklæring ved fravær fra skole?

 • Helsetelefonens leger kan utstede legeerklæring for fravær på videregående skole, høyskole eller universitet.

Sikkerhet

Hvordan lagres min informasjon?

 • Din informasjon blir behandlet som sensitive opplysninger i henhold til personvernloven og pasientsikkerhetsloven. Den blir kun lagret i sykepleierens og evt. legens journalsystem.

Har Helsetelefonens leger tilgang på min journal?

 • Legene i Helsetelefonen har kun tilgang på din journal hvis du har vært pasient hos oss før. Utover det kan legene åpne din kjernejournal, med informasjon om for eksempel allergier, tidligere sykehusinnlegg og medisinbruk, etter samtykke fra deg.

Hvem får vite at jeg har brukt Helsetelefonen?

 • Det er kun den sykepleieren og evt. legen som du er i kontakt med som har informasjon om deg. Vi har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven.