Snøscooterforsikring

Vi hjelper deg å finne riktig forsikring
 1. Snøscooterforsikring

En snøscooterforsikring dekker uhell, brann, tyveri og fører- og passasjer. Kaskoforsikring gir deg den aller beste dekningen


 • Alltid tilgjengelig

  Skjer det noe, kommer du i kontakt med oss døgnet rundt.

 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Coop-medlemsbonus

  Er du Coop-medlem får du 1,5 % medlemsbonus på forsikringene dine.

Sammenlign dekningene Kasko Delkasko Ansvar
Uhell med snøscooteren

Gjelder ved utforkjøring, kollisjon, velt eller hærverk. Gjelder også andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse - for eksempel stormskade. Ved banekjøring gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Brann

Omfatter skade ved brann/eksplosjon eller smelteskader på elektrisk anlegg.

Tyveri

Gjelder hvis snøscooteren eller fabrikkmontert utstyr blir stjålet. Ettermontert utstyr dekkes med inntil 10 000 kroner. Dekker også skade som snøscooteren blir påført i forbindelse med innbrudd og tyveri. Krav om at FG-godkjent tilleggslås var i bruk ved tyveri, ellers dobles egenandelen. 

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Skade under ferge- eller togtransport

Dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog.

Gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Ansvarsskade

Skade på personer, bygninger og andres ting. Ved banekjøring gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Tabellen gir et sammendrag av hva snøscooterforsikringen dekker og ikke dekker. Flere detaljer finner du i vilkårene under.

Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer, se regler for banekjøring.

Hvilken forsikring passer for deg?

 • Ansvarsforsikringen dekker skade på personer og skade på andres ting, og er obligatorisk.
 • Hvis snøscooteren er noen år gammel, velger mange delkasko. Delkasko omfatter tyveri av hele eller deler av snøscooteren, men har du skylden i en kollisjon må du bære tapet selv.
 • Kaskoforsikring er den mest omfattende dekningen. Med kaskoforsikring har du alle dekningene i delkasko og i tillegg er snøscooteren blant annet dekket ved ​kollisjon, utforkjøring eller hærverk. Egenandel ved skade

Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir forsikringen. Laveste egenandel er 4000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Egenandelen ved tyveri av snøscooter er i utgangspunktet 8 000 kroner, men bruker du en forsikringsgodkjent tilleggslås reduseres den til 4000 kroner. Har du i tillegg godkjent alarm slipper du å betale egenandel ved tyveri.
 • Du betaler ingen egenandel hvis snøscooteren treffer et dyr på veien (forutsatt at du straks melder fra til politiet).
 • Du betaler ingen egenandel ved bruk av ansvarsforsikringen.

Vilkår

SAMLE FORSIKRInGENE DINE HOS OSS

Er det flere forsikringer du trenger?
 1. Snøscooterforsikring