Mopedforsikring

får deg raskt tilbake på veien

Med mopedforsikring kan du få erstatning ved kollisjon, tyveri og brann. I tillegg kan du få rask veihjelp ved behov.


 • Rask skadebehandling

  ​Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

 • Norges beste kundeservice

  Kantar TNS har tildelt If førsteplassen for årets beste kundeservice 2016.

 • Best på skadebehandling

  Vi får 8,8 av 10 i snittkarakter av de kundene som har hatt skade. ​

Sammenlign dekningene Kasko Delkasko Ansvar
Ansvar

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Rettshjelp

Dekker utgifter til advokatbistand ved tvist.

Fører- og passasjerulykke

Personskade på fører og passasjer.

Brann

Eksplosjon og brann, f.eks. sprengningsskade og lynnedslag og smelteskader på elektrisk anlegg etter kortslutning.

Tyveri

Gjelder hvis mopeden eller fabrikkmontert utstyr blir stjålet. Ettermontert utstyr dekkes med inntil 10 000 kroner. Dekker også skade som mopeden blir påført i forbindelse med innbrudd og tyveri. Herunder også tyveri av moped i salgssituasjon, dersom sikkerhetsforskrifter er oppfylt.

Hvis FG-godkjent tilleggslås ikke er i bruk, dobles egenandelen.

Fastmontert utstyr

Dekker inntil 20 000 kroner for lovlig fastmontert tilleggsutstyr.

Veihjelp i Europa

Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.

Skade under ferge- eller togtransport

Dekker skade som skjer mens kjøretøyet er parkert på ferje eller tog.

Gjelder ikke ved iland- eller ombordkjøring.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse. 

Forsikringen dekker ikke maskinskader.
Ved kjøring på bane gjelder forsikringen bare under godkjente arrangementer.

Tabellen gir et sammendrag av hva mopedforsikringen dekker og ikke dekker. Flere detaljer finner du i vilkårene.

Hvilken forsikring passer for deg?

Ansvarsforsikringen dekker skade på personer og skade på andres ting.

Delkasko omfatter tyveri av hele eller deler av sykkelen, men har du skylden i en kollisjon må du bære tapet selv. Med delkasko får du også veihjelp i hele Europa.

Med kaskoforsikring har du alle dekningene i delkasko og i tillegg er mopeden dekket ved kollisjon, utforkjøring og hærverk.

Egenandeler ved skade

Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir forsikringen. Laveste egenandel er 4000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Unntak fra valgt egenandel

 • Egenandelen ved tyveri av moped er i utgangspunktet 8 000 kroner, men bruker du en forsikringsgodkjent tilleggslås reduseres den til 4000 kroner. Har du i tillegg godkjent alarm slipper du å betale egenandel ved tyveri.
 • Du betaler ingen egenandel hvis mopeden treffer et dyr på veien (forutsatt at du straks melder fra til politiet).
 • Du betaler ingen egenandel ved bruk av ansvarsforsikringen.
 • Ved veihjelp er egenandelen 500 kroner i Norden. I resten av Europa er det ingen egenandel.

Vilkår

Aktuelle forsikringer

for deg som er ung