Vårpuss MC

sjekkliste for hva du kan gjøre selv

Sjekkliste for vårpussen 

Det er noe vårpuss du kan gjøre selv – noe som kan spare deg både tid og penger. Vi gir deg derfor en liten sjekkliste.

1. Kontroller dekkene og lufttrykket
Nye og harde dekke blir glatte. Det kan også behøves noen mils kjøring for å få bort den harde overflaten. Sjekk også at lufttrykket ikke er for lavt. Det kan være trafikkfarlig å kjøre med for lite trykk i dekkene.

2. Se over bremsene 
Testbrems noen ganger og vær bevisst på at bremsene gjerne setter seg litt hvis de har stått en stund.

3. Sjekk lysene 
Fungerer alt som det skal? En av pærene kan ha sluttet å fungere eller så har pæreholderen eller koblingssplinten oksidert.

4. Sjekk batteriet 
Er nivået på batterivannet slik det skal? (Dette gjelder ikke lukkede systemer). Skru også fast batterikablene og kontrollere at batteriet sitter fast.

5. Sjekk bensintanken
Når sykkelen har stått en stund, er det en risiko for at vann har kondensert ut i bensinen. Derfor er det lurt å tømme tanken og fylle på ny bensin. Kontroller gjerne tilstanden på bremseslangene samtidig. Det kan være at de er slitt og trenger og byttes ut.

6. Sjekk bremsevæske 
Du bør bytte bremsevæske ettersom gammel bremsevæske fungerer dårligere og får systemet til å ruste innenfra.

7. Startvansker?
Dette kan skyldes gammel bensin i tanken. Prøv å bytte bensin, drenere forgasserne og skifte eventuelt tennstifter som kan ha blitt sure. 

Det kan være trafikkfarlig å kjøre med for lite trykk i dekkene.