Hundeforsikring

for ditt firbente familiemedlem

Trygghet for deg som hundeeier

Vi er opptatt av at hunden din har det bra og ønsker at du skal kunne bruke forsikringen på både små og store skader. Velg selv om du ønsker veterinærforsikring eller livsforsikring, eller begge deler.


  • Veterinærdekning livet ut

    Sjansen for sykdom og skader øker med alder. Vi dekker veterinærutgifter livet ut.

  • Rask skadebehandling

    Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer.

  • Lav egenandel

    Med kun 20 % i egenandel kan du også bruke forsikringen på mindre skader.

Hundeforsikringen dekker Veterinærforsikring
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved ulykke og sykdom i hele Europa. Du kan selv velge forsikringssum på 10 000, 20 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Det er ingen sum begrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge hunden lever. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Får hunden din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med én undersøkelse per forsikringsår.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 10 000 kroner per år. Er det behov for kiropraktikk under rehabiliteringen dekkes det også av forsikringssummen.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Allergi

Utredning og behandling av allergi dekkes med inntil 10 000 kroner i løpet av hundens liv.

Keisersnitt og fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av hundens levetid dersom hunden har vært sammenhengende forsikret hos oss mer enn ett år.

Forsikringen dekker ikke keisersnitt/fødselshjelp for rasene Boston terrier, Chihuahua, Pomeranian, Engelsk og Fransk bulldog.

Veterinærutgifter for valpekull

Ersattes med inntil 6 000 kroner per valp, og gjelder fra valpen er én måned til fylte tre måneder. Forsikringen dekker inntil to valpekull.

Kremering

Felleskremering dekkes av forsikringen og gjelder til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Separat kremering dekkes med inntil 1 500 kroner. 

Hundeforsikringen dekker Livsforsikring
Hund som blir borte

Blir hunden din borte eller stjålet og ikke kommer til rette innen tre måneder utbetales en engangssum som tilsvarer livsforsikringen.

Tap av bruksverdi

Bruksverdi er verdien til en hund som er trent til å gjøre spesielle oppgaver, slik som gjeting, trekking og jakting.

Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis hunden sin bruksverdi går tapt, utbetalingen er 50 % av livsforsikringen.

Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hunden må avlives av dyrevernmessige grunner. Du kan velge livsforsikringssum som tilsvarer hundens verdi, fra 2 000 – 30 000 kroner.

Livsforsikringen gjelder til utgangen av det året hunden fyller 10 år.

Tips for hunden på fjellet

Når det blir kaldere i været er det viktig å ta vare på hunden din. Vi gir deg gode tips!

Tips i kaldere vær!

Populære hundenavn

Få inspirasjon til hundenavn og finn ut hvor populært ditt hundenavn er. Søk i over 5 000 hundenavn.

Hundenavn

Reise med hund

Vi gir deg rådene som bidrar til at du og hunden din får en trygg reise. Både i Norge og i utlandet. 

Sjekkliste før reisen

Når kan du kjøpe hundeforsikring?

Hundeforsikring kan kjøpes fra hunden har fylt 6 uker og til og med den er 7 år.

Hvis hunden din er forsikret i et annet selskap, og du ønsker å flytte forsikringen kan forsikringen kjøpes til og med det kalenderåret hunden fyller 9 år.

Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året hunden fyller syv år.

Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året hunden fyller syv år. Dekningen opphører det året hunden fyller 10 år.​​

ID-merking

​Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 15 000 kroner, må hunden være ID-merket.​

Ansvar for deg som eier

​Erstatningsansvar kan oppstå dersom hunden din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av hundeforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.

Ikke alt dekkes av forsikringen

Forsikringen for veterinærutgifter, valpekull og liv erstatter ikke hvis hunden har medfødte eller arvelige lidelser, atferdsforstyrrelser, proteseoperasjon eller sykdommer i munnhulen. Det er begrensninger og rasespesifikke unntak på noen lidelser.

Se vilkår for fullstendig oversikt.

Vilkår

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?