Hesteforsikring

ved sykdom eller ulykke

Trygghet for deg som hesteeier

Blir hesten din syk eller utsatt for en ulykke kan det fort bli dyrt. Vår hesteforsikring dekker medisiner og veterinærutgifter livet ut. Du kan kjøpe forsikring på hesten fra den er 14 dager til 18 år gammel.

Velg selv om du ønsker veterinærforsikring eller livsforsikring, eller begge deler.


  • Medisiner inkludert

    Med forsikring hos oss får du dekket medisinutgifter

  • Rask skadebehandling

    Over halvparten av alle skadesaker løses innen 24 timer

  • Rehabilitering og fysioterapi

    Unngå uforutsette kostnader til rehabilitering og fysioterapi

Hesteforsikringen dekker Veterinærforsikring
Veterinærutgifter

Veterinærforsikringen gjelder ved ulykke og sykdom i Norden. Du kan selv velge forsikringssum på 25 000, 50 000, 75 000 eller 100 000 kroner. Det er ingen sum begrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Dekningen for veterinærutgifter gjelder så lenge hesten lever. Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom som oppstår innen 20 dager etter at forsikringen ble kjøpt.

Medisiner

Du får dekket utgifter til medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Får hesten din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med én undersøkelse per forsikringsår.

Fysioterapi og rehabilitering

Fysioterapi og rehabilitering rekvirert eller utført av veterinær erstattes med inntil 10 000 kroner per år. Trenger hesten kiropraktikk under rehabiliteringen dekkes også dette innen forsikringssummen.

Tannbehandling som følge av ulykke

Du får dekket utgifter til tannbehandling som følge av ulykke inntil valgt forsikringssum for veterinærutgifter per år.

Keisersnitt og fødselshjelp

Dekkes en gang i løpet av hestens levetid dersom hesten har vært sammenhengende forsikret i If i mer enn ett år.

Veterinærutgifter for føll

Erstattes med inntil 10 000 kroner per føll, og gjelder fra føllet er født til fylte 30 dager. Forsikringen dekker inntil to føll.

Kremering

Felleskremering og destruering dekkes av forsikringen til og med det forsikringsåret hesten fyller 22 år. Separat kremering dekkes med inntil 1 500 kroner.

Hesteforsikringen dekker Livsforsikring
Dødsfall

Engangsutbetaling ved dødsfall som skyldes ulykke eller sykdom. Gjelder også hvis hesten må avlives av dyrevernmessige grunner. Du kan velge livsforsikringssum som tilsvarer hestens verdi, livsforsikringen gjelder til utgangen av det året hesten fyller 22 år.

Hesten blir borte

Engangsutbetaling hvis hesten blir borte eller stjålet, og ikke kommer til rette innen 3 måneder.

Ikke alt dekkes av forsikringen

Forsikringen for veterinærutgifter og liv dekker ikke hvis hesten har medfødte eller arvelige lidelser, atferdsforstyrrelser, allergi, luftveislidelser, sykdommer i hals/ryggvirvler eller halthet som ikke er følge av ulykke. Se vilkår for fullstendig oversikt.


Reduksjon av livsforsikringssum

Forsikringssummen for livsforsikringen reduseres med 20 prosent per år, fra året hesten fyller 16 år. Dekningen opphører det året hesten fyller 22 år.​​

ID-merking

Hvis du ønsker en forsikringssum for livsforsikring som er høyere enn 50 000 kroner, må hesten være ID-merket og du må kunne dokumentere hestens markedsverdi.

Ansvar for deg som eier

Erstatningsansvar kan oppstå dersom hesten din skader andre personer eller andres eiendeler/eiendom. Ditt erstatningsansvar som dyreeier er ikke dekket av hesteforsikringen, men inngår i din innbo- eller husforsikring.​

Egenandel for veterinærutgifter

Egenandel er den delen av veterinærutgiftene du må betale selv, og utgjør 20 prosent. Egenandelen økes til 30 prosent det året hesten fyller 16 år.

Vilkår

Samle forsikringene dine hos oss

Hvilke forsikringer trenger du?