Tyverisikring av hjemmet

Hvor sikker bør du være?

Tyver går raskt inn og ut av hus. Tyveri kan skje mens folk er hjemme, mens de sover, henter avisen i postkassen eller er ute på terrassen.

Innboforsikringen din dekker tyveri fra boligen, men for å få full erstatning stiller vi noen krav til deg som kunde. Det finnes for eksempel en del sikkerhetsforskrifter som skal oppfylles.

Sikkerhetsforskriftene i forhold til tyveri sier blant annet:

  • Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret.
  • Sykkel skal være låst, og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende

Er ikke huset lukket og sikret, så er derfor sikkerhetsforskriften brutt. Og konsekvensen kan bli redusert erstatning. Derfor bør du alltid sørge for at alle mulige adkomstveier til hjemmet ditt er lukket og låst, egentlig også når du er hjemme. For vi har sett at tyverier også skjer fra entreer hvor mange legger fra seg bilnøkler og for eksempel lommebøker med kredittkort. Vårt tips er derfor å legge dette et annet sted.

Hvor strenge er vi i forhold til sikkerhetsforskriftene?

Hvis du selv er hjemme, du er våken og det er dag, er det sjelden vi reagerer med avkortning (redusert utbetaling) ved tyveri fra bolig. Likevel er det en god leveregel at du for eksempel låser dører du ikke har oppsyn eller kontroll med - selv om du er hjemme.

Forlater du forlater boligen med åpne vinduer og ulåste dører vil reaksjonen variere avhengig av hvor lenge du er borte. Skjer det på dagtid vil reduksjonen kunne bli 10 – 30 %. Det er lov å sove med åpent soveromsvindu, men andre vinduer og dører må være lukket og låst.

Skal du være bortreist over lengre tid, må du være ekstra grundig med å etterse at alt er låst, også vinduer i 2. etasje. For vår erfaring er at mange tyver er utrolig frekke og klatrer på fasaden eller bruker stiger som oppbevares i nærheten. Spesielt utsatt er baderomsvinduet som det er ekstra lett å glemme etter lufting.

For din egen trygghets skyld anbefaler vi deg å holde alt lukket og bare lufte når du er hjemme i huset.

Tyveri fra uteområder

Vi dekker også tyveri av ting fra hagen din. Hvor mye avhenger av hvilke type forsikring du har, men vanligvis får du dekket verdier for inntil 10 000 kroner. Husk også at nøkkel til både bolig og sykkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Det holder ikke å legge den under dørmatten, i en blomsterpotte eller annet vanlig gjemmested. Det er de første stedene tyven vil lete.

Boligalarm

Ved å velge alarm via vår samarbeidspartner Sector Alarm får du mer enn en vanlig boligalarm. Du får et tilkoblet, trygt og sikkert hjem.

Boligalarm

Unngå sykkeltyveri

Hvert år stjeles det over 10 000 sykler i Norge. Hva kan du gjøre for at ikke din sykkel er sikker?

Unngå sykkeltyveri

Stopp tyven

Skal du på ferie? Med noen enkle tiltak kan du redusere sjansen for at tyven velger boligen din.

Slik unngår du innbrudd