sYKKELFORSIKRING

Trygghet for sykkelen din

Sykler er utsatt for tyveri. Hos oss kan er sykkelen din forsikret hvis du har innboforsikring, If Start eller en egen sykkelforsikring. Reiseforsikringen vår gir også en begrenset dekning på sykkel når du er på reise. 

For at tyveridekningen skal gjelde, er det viktig at sykkelen alltid er låst når du setter den fra deg. Ved skade eller tyveri av sykkel trekkes vanligvis en egenandel. Størrelsen av denne er avhengig av hvilken forsikring du har.

Trenger du sykkelforsikring?

Har du en sykkel med verdi over 30 000  burde du kjøpe egen sykkelforsikring. Denne forsikringen dekker alle typer skader. Du kan selv bestemme forsikringssummen.

Hvis sykkelen blir stjålet så er det ingen egenandel. Skades sykkelen ved ett uhell, for eksempel fall eller kollisjon, er egenandel 500 kroner.

Innboforsikring

Vanlige sykler omfattes av innboforsikringen, som også dekker ditt rettslige ansvar som syklist. Både Standard og Super innboforsikring dekker tyveri av låst sykkel hvor som helst i Norden inntil 30 000 kroner per sykkel, uten egenandel. Med Super innboforsikring er sykkelen også dekket mot skade som skjer ved uhell, med en egenandel på 1 000 kroner.

If Start
Ungdomsforsikringspakken If Start dekker tyveri av sykkel inntil 5 000 kroner uten egenandel.

Reiseforsikring

Både standard og Super helårs reiseforsikring dekker tyveri av sykkel inntil 30 000 kroner, uten egenandel. Med Super helårs reiseforsikring er sykkelen også dekket mot skade som skjer ved uhell, med en egenandel på 1 000 kroner.

El-sykkel og andre motoriserte sykler

El-sykkel med maks hastighet 25 km/t er forsikret på samme måte som andre sykler. "Ståhjulinger" som Segway, samt raskere motoriserte sykler, er definert som motorkjøretøy og må forsikres under kjøretøyforsikring.​

Unngå sykkeltyveri

Hvert år stjeles det over 10 000 sykler i Norge. Hva kan du gjøre for at ikke din sykkel er sikker?

Unngå sykkeltyveri

Har sykkelen din blitt stjålet?

80 % av syklene som blir stjålet, forblir i samme kommune eller nabokommune. Hva gjør du egentlig når du oppdager at sykkelen er borte?

Stjålet sykkel