SYKKELFORSIKRING

Trenger du forsikring utover det du allerede har?
Kjøp sykkelforsikring

Trenger du en sykkelforsikring?

Har du en sykkel med verdi på over 30 000 anbefaler vi egen sykkelforsikring. Denne forsikringen dekker alle typer skader. Du kan selv bestemme forsikringssummen.

Hvilke forsikringer dekker også sykkel?

Hos oss er sykkelen din tildels forsikret hvis du har innboforsikring, If Start eller helårs reiseforsikring.

Oversikt over forsikringer som dekker sykkel Sykkel dekkes
Innboforsikring

Vanlige sykler dekkes av innboforsikringen. Innboforsikringen dekker tyveri av låst sykkel hvor som helst i Norden inntil 30 000 kroner per sykkel, i tillegg til ditt rettslige ansvar som syklist. Med Standard innboforsikring er egenandelen 4 000 kroner. Har du Super innboforsikring er egenandelen 1 000 kr ved tyveri av sykkel.

Med Super innboforsikring er sykkelen i tillegg dekket mot skade som skjer ved uhell, med en egenandel på 1 000 kroner.

Reiseforsikring

Helårs reiseforsikring dekker tyveri av sykkel inntil 30 000 kroner, uten egenandel. Med Super helårs reiseforsikring er sykkelen også dekket mot skade som skjer ved uhell, med en egenandel på 1 000 kroner.

If Start

If Start dekker tyveri av sykkelen din med inntil 15 000 kr, egenandelen er 1000 kr. Har du If Start Super dekker også forsikringen skade som skjer ved uhell med en egenandel på 1000 kr.

Hva dekker en sykkelforsikring? Inkludert
Skade

Vi dekker alle skader som skjer plutselig og uforutsett.

Tap

Hvis du har et uhell som forårsaker tap av eller skade på sykkelen eller tilhørende utstyr, erstatter vi det.

Tyveri

Dersom sykkelen eller tilhørende utstyr blir stjålet, erstatter vi det.

El-sykkel 

El-sykkel med maks hastighet 25 km/t er forsikret på samme måte som andre sykler.