Hvilken forsikring

sikrer sykkelen?

Sykler er utsatt for tyveri. Hos oss kan du forsikre sykkelen din gjennom innboforsikring, If Start eller en egen sykkelforsikring. Reiseforsikringen vår gir også en begrenset dekning på sykkel når du er på reise. Velg det som passer bruken din, og verdien på sykkelen.

For at tyveridekningen skal gjelde, er det viktig at sykkelen alltid er låst når du setter den fra deg. Ved skade eller tyveri av sykkel trekkes vanligvis en egenandel. Størrelsen av denne er avhengig av hvilken forsikring du har.

Innboforsikring

Vanlige sykler omfattes av innboforsikringen​, som også dekker ditt rettslige ansvar som syklist. Standard innbo dekker tyveri av låst sykkel hvor som helst i Norden inntil 10 000 kroner per sykkel, Super innbo dekker tilsvarende inntil 20 000 kroner. Med Super innboforsikring er din sykkel også dekket mot skade som skjer ved uhell. Vi anbefaler at du registrerer sykkelen din i FG-godkjent sykkelregister, noe som halverer egenandelen dersom sykkelen blir stjålet.

For spesielt kostbare sykler kan du kjøpe en egen Sykkelforsikring. Her dekkes også hjelm som blir skadet. Du bestemmer selv forsikringssummen. Egenandelen på sykkelforsikring er 2 000 kroner.

If Start

Ungdomsforsikringspakken If Start dekker tyveri av sykkel inntil 5 000 kroner uten egenandel.​

Reiseforsikring

Vår reiseforsikring​ dekker tyveri av sykkel inntil 6 000 kroner, uten egenandel. ​

El-sykkel og andre motoriserte sykler

El-sykkel med maks hastighet 25 km/t er forsikret på samme måte som andre sykler.

"Ståhjulinger" som Segway, samt raskere motoriserte sykler, er definert som motorkjøretøy og må forsikres under kjøretøyforsikring.​