Hvilken forsikring sikrer sykkelen?

Sykler er utsatt for tyveri. Hos oss kan du forsikre sykkelen din gjennom innboforsikring, If Start eller en egen sykkelforsikring. Reiseforsikringen vår gir også en begrenset dekning på sykkel når du er på reise. Velg det som passer bruken din, og verdien på sykkelen.

For at tyveridekningen skal gjelde, er det viktig at sykkelen alltid er låst når du setter den fra deg. Ved skade eller tyveri av sykkel trekkes vanligvis en egenandel. Størrelsen av denne er avhengig av hvilken forsikring du har.

Sykkelforsikring

For dyre sykler kan du kjøpe en egen sykkelforsikring. Denne forsikringen dekker alle typer skader. Her dekkes også hjelm som blir skadet. Du bestemmer selv forsikringssummen. Egenandelen på sykkelforsikring er 2 000 kroner.

Innboforsikring

Vanlige sykler omfattes av innboforsikringen​, som også dekker ditt rettslige ansvar som syklist. Standard innboforsikring dekker tyveri av låst sykkel hvor som helst i Norden inntil 10 000 kroner per sykkel, Super innbo dekker tilsvarende inntil 20 000 kroner. Egenandelen er den du har valgt på innboskade, minimum 4 000 kroner.

Med Super innboforsikring er sykkelen også dekket mot skade som skjer ved uhell.

If Start

Ungdomsforsikringspakken If Start dekker tyveri av sykkel inntil 5 000 kroner uten egenandel.​

Reiseforsikring

Vår Standard Helårs reiseforsikring​ dekker tyveri av sykkel inntil 6 000 kroner, uten egenandel. ​Super Helårs reiseforsikring dekker tyveri av sykkel inntil 10 000 kroner.

El-sykkel og andre motoriserte sykler

El-sykkel med maks hastighet 25 km/t er forsikret på samme måte som andre sykler.

"Ståhjulinger" som Segway, samt raskere motoriserte sykler, er definert som motorkjøretøy og må forsikres under kjøretøyforsikring.​