SYKKELFORSIKRING

Trenger du forsikring utover det du allerede har?

Hos oss er sykkelen din tildels forsikret hvis du har innboforsikring, If Start eller helårs reiseforsikring. Har du en sykkel verdt over 30 000 kroner anbefaler vi egen sykkelforsikring.

For at tyveridekningen skal gjelde, er det viktig at sykkelen alltid er låst når du setter den fra deg. Ved skade eller tyveri av sykkel trekkes vanligvis en egenandel. Størrelsen av denne er avhengig av hvilken forsikring du har.

Innboforsikring

Vanlige sykler dekkes av innboforsikringen. Innboforsikringen dekker tyveri av låst sykkel hvor som helst i Norden inntil 30 000 kroner per sykkel, uten egenandel og også ditt rettslige ansvar som syklist. Med Super innboforsikring er sykkelen også dekket mot skade som skjer ved uhell, med en egenandel på 1 000 kroner.

If Start
Ungdomsforsikringspakken If Start dekker tyveri av sykkelen din verdt inntil 5 000 kroner. Du betaler ingen egenandel med If Start.

Reiseforsikring

Helårs reiseforsikring dekker tyveri av sykkel inntil 30 000 kroner, uten egenandel. Med Super helårs reiseforsikring er sykkelen også dekket mot skade som skjer ved uhell, med en egenandel på 1 000 kroner.

Trenger du sykkelforsikring?

Har du en sykkel med verdi på over 30 000 anbefaler vi egen sykkelforsikring. Denne forsikringen dekker alle typer skader. Du kan selv bestemme forsikringssummen.

Hvis sykkelen blir stjålet betaler du ingen egenandel. Skades sykkelen ved uhell, for eksempel fall eller kollisjon, er egenandelen på 500 kroner.

El-sykkel og andre motoriserte sykler

El-sykkel med maks hastighet 25 km/t er forsikret på samme måte som andre sykler. "Ståhjulinger" som Segway, samt raskere motoriserte sykler, er definert som motorkjøretøy og må forsikres under kjøretøyforsikring.​

Unngå sykkeltyveri

Hvert år stjeles det over 10 000 sykler i Norge. Hva kan du gjøre for at ikke din sykkel er sikker?

Unngå sykkeltyveri

Har sykkelen din blitt stjålet?

80 % av syklene som blir stjålet, forblir i samme kommune eller nabokommune. Hva gjør du egentlig når du oppdager at sykkelen er borte?

Stjålet sykkel