Hvor mye eier du?

Nordmenn eier mer enn de tror

Nordmenn anslår verdien av innboet sitt langt lavere enn hva som faktisk er tilfelle. I årene som går mister vi lett oversikten over eiendelene våre.

Ifølge våre tall har hver enkelt forsikringstaker forsikret sitt innbo og løsøre for i gjennomsnitt 528 000 kroner i leiligheter og nær 925 000 kroner i villaer. Samlet er landsgjennomsnittet nær 763 000 kroner.

Vi erfarer imidlertid at mange norske hjem har for lav forsikringsverdi på sitt innbo og løsøre.

– For lave forsikringssummer ser vi først og fremst når det inntreffer brannskader hvor alt går tapt i brannen. Vi opplever relativt hyppig i slike skadesaker at den verdien kundene har satt på sitt innbo- og løsøre er for lavt i forhold til de verdier som totalt er gått tapt, sier Richard A. Zimowski, fagsjef for eiendomsforsikring i If Skadeforsikring.

Øker ikke forsikringssummen

En god illustrasjon på dette er at den gjennomsnittlige forsikringssummen på 763 000 kroner for innbo og løsøre normalt ikke er nok for to personer som bor på to rom pluss kjøkken og har middels standard på innboet sitt. Vær derfor påpasselig med å øke forsikringssummen etter hvert som dere foretar nyanskaffelser til hjemmet. Kanskje var forsikringssummen på innboet riktig for en del år siden, men mange innkjøp og endringer kan være gjort gjennom årene uten at man har tenkt på å øke forsikringssummen i takt med anskaffelsene.

For nordmenn flest er den største investeringen vi gjør i løpet av livet, er boligen vår. Og vi er både hjemmekjære og glade i å innrede hjemmene våre. Norge er et land hvor mange har god råd, og liker å bruke penger på hjemmeelektronikk, som bærbare datamaskiner, nettbrett og mobiler. Da er det fort gjort å miste oversikten over alle verdiene man har under et tak.​​​​​​​​​​​​

Les mer om innboforsikring

Ta bilder av det du eier

  • Vi anbefaler alle å fotografere innboet sitt. Bildene er til stor hjelp ved utfylling av en eventuell skademelding.
  • ​Bildene bør oppbevares utenfor hjemmet på en CD/DVD/harddisk/album, eller elektronisk hos en anerkjent nettlagringstjeneste. Da er du sikret på at alle små og store ting kommer med ved en eventuell skademelding.​​​​

Beregn verdien av innboet ditt

Det kan være vanskelig å sette verdien på eget innbo og løsøre. Vi har derfor laget en kalkulator som gjør det mulig på en enkel måte å få en anbefalt forsikringssum på innboet.