Hytteforsikring

Sjekk pris

Hytta er uerstattelig

Det ligger mye glede i å ha en hytte for fritid og ferier. Med hytteforsikring hos oss kan du være trygg på at vi hjelper deg skulle du få skader på hytta. 


 • Best på skadedyr

  Med Super kan du slippe å bekymre deg for skadedyr

 • Supergaranti

  Flytter du forsikringen over til oss garanterer vi minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap

 • If Fordelsprogram

  Det lønner seg å samle forsikringene hos oss. Jo flere forsikringer jo høyere rabatt.

Sammenlign dekningene Super Standard
Fullverdigaranti

Hvis fritidsboligen din blir totalskadet for eksempel i en brann, garanterer vi å betale alle kostnader i forbindelse med gjenoppbyggingen av bygningen - uten fradrag for aldring og slitasje. Vi garanterer at erstatningen vår er tilstrekkelig for å bygge en tilsvarende bygning.

Brannskade

Vi dekker brannskader på bygning og hageanlegg - for eksempel trær, busker og varmekabler. Det kan ta lang tid å bygge opp boligen etter en brann. I denne perioden tar vi hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen.

Vann- og rørskader

Vi dekker vannskader på bygning og hageanlegg, for eksempel ved styrtregn som resulterer i at vann trenger inn i bygningen fra terreng, grunn eller avløpsrør. Vi har ingen tillegg i egenandel for vannskader, uansett årsak. Dette gjelder også hvis skaden skyldes frost.

Vi dekker ikke skade på selve våtrommet, dreneringen eller taket som følge av utettheter.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi dekker skade på bygning og hageanlegg etter innbrudd, tyveri og skadeverk, for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer, tettet vasken og satt på vannet og lignende.

Naturskade

Blir tingene dine skadet som følge av naturskader, som flom, storm, skred eller jordskjelv, får du erstattet tingene dine.

Skader etter mus og rotter

Vi reparerer skader på bygningen forårsaket av mus, rotter og andre gnagere med ubegrenset sum. I tillegg hjelper vi deg med å bekjempe mus, rotter og andre gnagere hvis de lever i veggen, taket eller i andre deler av bygningen. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, for eksempel hvis du ved et uhell kræsjer med sykkel inn i en parkert bil, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav.

Hvis du som privatperson er part i en tvist, hjelper vi deg med utgiftene dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner. Eksempler på tvister kan være tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller at du har kjøpt en gjenstand eller tjeneste hvor selger ikke har oppfylt sine forpliktelser. Tvister som omfatter arv, skilsmisse, barnefordeling eller lignende, dekkes ikke.

Følgeskader etter utett utendørs tak og yttervegg

Vi dekker skader som skyldes at vann trenger inn gjennom utette tak og vegger, dette til tross for at du har ansvar for å holde tak og vegger tett. Reparasjonen av taket/veggene må du derfor dekke selv.

Følgeskader som skyldes feil av håndverker

Hvis en håndverker gjør en feil som i ettertid fører til ytterligere skader (følgeskader), hjelper vi deg med å reparere skadene med ubegrenset sum. Selve feilen er håndverkeren ansvarlig for å reparere selv. Hvis håndverkeren er konkurs eller nekter å reparere feilen vil vi dekke kostnadene ved reparasjon med inntil 100 000 kroner. Arbeid må kunne dokumenteres utført av godkjent/autorisert håndverker de siste 10 årene.

Skade på våtrom

Vi dekker følgeskader ved utett våtrom uansett årsak, tilstand og alder på våtrommet. Hvis det for eksempel skjer en vannskade i rommet under badet ditt på grunn av feil med membran eller sluk vil vi dekke følgeskadene med ubegrenset sum. Hvis våtrommet er under 10 år gammelt vil vi også sørge for at våtrommet blir reparert med ubegrenset sum.

Denne delen av forsikringen forutsetter at arbeidet på våtrommet kan dokumenteres utført av autorisert/godkjent håndverker i løpet av de siste 10 årene og at skaden skyldes en feil av håndverker.

Sopp og råteskade

Vi dekker skade ved alle typer sopp og råte som ødelegger treverk.

Vi dekker ikke råteskader på dører, vinduer, utvendig treverk eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.

Bekjempelse og skade etter skadedyr og insekter

Vi hjelper deg hvis du får skadedyr og insekter som veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk m.m. i fritidsboligen med ubegrenset sum. Påfører skadedyrene/insektene skade på bygningen reparerer vi også bygningsskaden med ubegrenset sum. Hvis du for eksempel får rotter inn i fritidsboligen som spiser seg gjennom isolasjon og rør, for så å dø inne i konstruksjonen som fører til vondt lukt, vil vi utbedre alle skader og fjerne døde rotter og lukt. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep .

If Boligtelefon

Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold av fritidsboligen, for eksempel hvis du oppdager muggsopp på veggen, har du inkludert rådgivning i forsikrinen. Du kan ringe vår samarbeidspartner og fagekspert Anticimex på telefon 21 02 49 94 for gode byggtekninske råd. Har du spørsmål om skadedyr kan du også sende e-post til Anticimex som vil hjelpe deg for eksempel med å artsbestemme skadedyr/insekter du har funnet i bygningen, uten at det koster deg noe. 

Supergaranti

Flytter du forsikringen fra annet selskap og til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige selskap. Selve flytteprosessen ordner vi for deg. Garantien gjelder i 2 år.


Tilleggsforsikringer

For ekstra trygghet

En innboforsikring sikrer eiendelene dine i hytta eller fritidsboligen.

Les mer

Hvilken forsikring passer for deg?

 • Superforsikring er vår beste hytteforsikring. Velger du super er alle plutselige og uforutsette hendelser dekket. Så hva er da ikke dekket? Jo, for eksempel skader som følge av manglende vedlikehold - du må selvfølgelig ta vare på fritidsboligen din. Vi dekker heller ikke gjenoppretting av håndverkerfeil, da dette er noe håndverkeren selv må ta ansvar for. Men følgene av håndverkerfeil, det dekker vi.

 • Super hytteforsikring er så god at vi gir deg to års supergaranti. I praksis betyr det at du er garantert like gode eller bedre vilkår hvis du flytter forsikringen fra annet selskap og til oss. Du må selv dokumentere at din forrige husforsikring ville gitt deg en bedre erstatning. Ta derfor vare på både siste vilkår og forsikringsbeviset fra ditt forrige selskap for å dokumentere dekningen du hadde da.

 • Standard forsikring gir deg en god og grunnleggende dekning. Med Standard hytteforsikring er du dekket mot brann, vannskader, tyveri og naturskader.

 • Bekjempelse av skadedyr er også inkludert i Standard, men ønsker du å være forsikret mot følgeskader av skadedyrene, bør du velge Super.

Prisen på forsikringen er avhengig av hustype, størrelse, beliggenhet osv. Vi belønner sikkerhetstiltak som bidrar til at du unngår skader på hytta eller fritidsboligen.

Egenandel ved skade

Du velger selv hvilken egenandel du vil ha. Forsikringen blir rimeligere dersom du velger en høyere egenandel, fordi du ved skade tar en større del av regningen selv. Laveste egenandel er 4 000 kroner og høyeste 25 000 kroner.

Ved enkelte typer skader gjelder særskilte egenandeler. De viktigste er:

 • Naturulykke: 8 000 kroner
 • Skade som skyldes frost: Avtalt egenandel pluss 10 000 kroner
 • Gjentatt vannskade med samme årsak innen 3 år: 20 000 kroner​
 • Ved tyveri reduseres egenandelen med 4 000 kroner hvis FG-godkjent alarm har blitt utløst.​

Vilkår

Flere detaljer om hytteforsikring finner du i vilkårene:

Samle forsikringene dine

Få inntil 15 % rabatt