Forebygg skade på bolig

med en forenklet boligsjekk

Super husforsikring inkluderer If Boligsjekk. Med If Boligsjekk kan du redusere faren for at boligen blir utsatt for mulige vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. If Boligsjekk inkluderer at hele huset undersøkes, 120 punkter i alt. Du får full oversikt over hvilke vedlikeholdsbehov huset ditt har. Uavhengige spesialister fra Anticimex utfører sjekken og du får tilbud om ny sjekk hvert fjerde år.

Her har vi satt sammen en oversikt som illustrerer hva If Boligsjekk er, slik at du kan ta en runde i huset selv og se etter om alt er slik det burde være.

Fukt i kjelleryttervegger

En kjellervegg som bare er malt eller er ubehandlet, gir god oversikt over mulig fuktinntrenging. Kjelleryttervegger hvor det er isolert og foret ut på innsiden av veggen ved innredning av boligrom, er utsatt for skader på grunn av innebygd fukt.

Symptomer på fukt i veggene kan være:

 • saltutslag, avskallende maling og puss, fuktskjolder på betongvegg, svertesopp og mugglukt fuktskjolder, misfarging og utbuling av lister, kledning og belegg, ofte nede ved gulvet og ved vinduene.
 • Fukt i veggen kan også påvises med fuktindikator.

Fukt og vannskade på badet

Badet er som regel boligens dyreste rom i forhold til arealet. Det kan være komplisert og kostbart å gjøre endringer eller reparere skader. Derfor er det veldig viktig å være oppmerksom på badets risikomomenter, så man kan være føre var og unngå fukt og vannskader på badet.

Typiske risikomomenter kan være:

 • manglende eller for tynn membran, ofte i eldre bad med betonggolv og i bad med betongpåstøp på trebjelkelag. Fuktskader oppstår ofte ved økt vannpåkjenning, som hvis man fjerner badekar og dusjer rett på golvet.
 • manglende fall, som gjør at vann kan bli liggende på badegolvet eller renne mot dørterskelen og rommet utenfor.
 • fuktømfintlig materiale i kontakt med fukt, for eksempel dersom gipsplater i veggen har direkte kontakt med en våt betongpåstøp. Gipsplatene suger opp fukt fra betongen og blir ødelagt.
 • feil utført baderomspanel, der panelet kan mangle kantforsegling med aluminiumslist og fugemasse i underkant av platene, slik at plastbelegget løsner.

Brannsikring i hjemmet

Antall branner i boliger er altfor høyt i Norge. Mange boligbranner kunne vært unngått med bedre brannsikring. Sjekk boligen og finn ut om brannsikringen i huset ditt kan oppgraderes.

 • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
 • Pass på at enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange rekker inn i alle rom. Velg gjerne å ha både slokkeapparat og slange.
 • Sjekk at røykvarsleren fungerer! Røykvarsler som er koblet til elnettet, er sikrere enn batteridrevne.
 • Alle boliger må ha minst to uavhengige utganger til det fri. Utgang kan være via utgangsdør og rømningsvindu eller balkong som er mindre enn 5 m over bakken.
 • Boligrom i kjeller må enten ha direkte utgang til det fri eller ha vindu som tilfredsstiller kravene til rømningsvindu.
 • Unngå varmeavgivende utstyr i nærheten av brennbart materiale, og unngå overdreven bruk av skjøteledninger.
 • Ikke plasser levende lys nær gardiner og annet som lett kan ta fyr.
 • Eldre elektriske anlegg kan være brannfarlige hvis de ikke er kontrollert på lang tid.
 • Monter tidsbrytere på elektriske apparater.

Gå sikkerhetsrunden før du legger deg ​​

Barnesikring og hindring av ulykker i hjemmet

​​Hjemmet er den dominerende ulykkesarenaen i alle aldersgrupper. Blant barn er det spesielt aldersgruppen mellom ett og fire år som rammes av ulykker hjemme. Ved å bli bevisst faremomenter og ta forholdsregler kan man unngå slike hjemmeulykker.

 • Vurder sikkerhetsutstyr som beskyttelseskant, barnesikker stekeovnsdør og stekovnsgitter på kjøkkenet.
 • Åpne trapper uten stusstrinn må ha barnesikringslist.
 • Ovner bør ha lav overflatetemperatur eller skjermes med eget gitter. Unngå flyttbare elektriske ovner.
 • Bruk barnesikre stikkontakter. Unngå skjøteledninger.
 • Bruk tidsbrytere til elektrisk utstyr som komfyr. Varmesensorer over komfyren kan varsle om overoppheting.
 • Utendørs må det sikres mot nedfall av snø, is, takstein o.l. Smeltevann, snø og nedløpsvann bør holdes unna inngang.

Les mer om barnesikring av hjemmet

Taktekking og takrenner

Taket er en utsatt del på et hus. Det lønner seg å være i forkant med ettersyn av tekking, beslag og takrenner. Forsømt vedlikehold kan gi skader som mangedobler utbedringskostnadene.

 • For all taktekking er det viktig at oppkanter, avslutninger og beslag rundt skorstein og andre gjennomføringer er hele og tette, og at skadet tekning og beslag raskest mulig blir skiftet ut eller reparert.
 • Forsikre deg om at det er godt nok fall til sluket, slik at vann renner av.
 • Regn- og smeltevann må ha hele og uskadde takrenner og nedløp, og vannet må ledes bort fra huset for å unngå fuktskader på kledning og fundament.
 • For å lede overflatevann bort fra huset bør terrenget ha fall på minst 1 : 50 over 3 m ut fra huset. Ved utkast for taknedløp må det være godt fall, og overflaten må være så tett som mulig slik at vannet renner vekk.
 • Eventuelt kan man legge heller eller forlenge nedløpet med et rør, som legges ned i terrenget.

Se også hvordan du gjør huset klar for vinteren.

Dette illustrerer noe av punktene Aniticmex går igjennom når du bestiller Boligsjekk. Boliginspeksjoner Anticimex har utført viser at ett av fire hus har så alvorlige feil og mangler at de bør utbedres omgående. Ytterligere to av fire hus har mangler og slitasje som kan utvikle seg til et stort problem dersom det ikke blir gjort noe innen fem år. En inspeksjon kan avdekke feil i tide slik at du sparer penger, og huset ditt blir tryggere.

Bestill If Boligsjekk​​

Kjøp sikkerhetsprodukter til hjemmet i If sikkerhetsbutikk.

Dersom du ønsker mer informasjon kan du ringe oss på 02400.​

Forebyggende tips

fra Anticimex
 
Forebyggende tips på bad
 •  
  Forebyggende tips for huset utvendig
   
  Forebyggende tips for huset utvendig
 •  
  Forebyggende tips for taket
   
  Forebyggende tips for taket
 •  
  Forebyggende tips på bad
   
  Forebyggende tips på bad

Har du husforsikring hos oss allerede?

Vil du oppgradere forsikringen til Super husforsikring med If Boligsjekk? Ring oss på 02400​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Har du Super husforsikring og ønsker boligsjekk av huset ditt?
Bestill If Boligsjekk h​er​​​​​

Er muggsopp farlig?

Mugg svekker ikke bygningen og lager lite råte, men vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader.