Jordskjelv

Selv i Norge er det hvert år flere jordskjelv som er så kraftige at de kan merkes, men de fører sjelden til materielle skader.

De fleste jordskjelv oppstår ved at to sider av en sprekk i jorden plutselig glipper i forhold til hverandre. Dette skjer fordi jordskorpen er i stadig bevegelse slik at det langsomt bygges opp kraftige spenninger inne i skorpen.

Jordskjelv kan opptre på alle dyp i jordskorpen, fra rundt 10 kilometer under dyphavene til opp mot 70 kilometer under de høyeste fjellkjedene.

Hva er Richters skala?

Richters skala brukes for å klassifisere størrelsen på et jordskjelv. Skalaen har trinn som går opp til rundt 9, og normalt kan vi føle skjelv som er over styrke 2. Richters skala er logaritmisk; en økning i jordskjelvets styrke på 10 ganger svarer til rundt 30 ganger mer utløst energi. Dette tilsvarer ett trinn på skalaen.

Richters skala

<2,0 Vanligvis ikke følbart 
2,0–2,9 Marginalt følbart 
3,0–3,9 Merkes av noen 
4,0–4,9 Merkes av de fleste 
5,0–5,9 Ødeleggende rystelser 
6,0–6,9 Ødeleggelser med dødsofre 
7,0–7,9 Kraftige skjelv, omfattende skader 
≥ 8,0 Store skjelv, katastrofale skader

​​Jordskjelvkatastrofer

Jordskjelv har vært årsak til noen av de verste naturkatastrofene med tanke på tap av menneskeliv og skader på infrastruktur. De siste 2 000 årene kjenner vi til 14 jordskjelv med over hundre tusen omkomne, og de siste 100 årene har over 30 jordskjelv resultert i mer enn ti tusen drepte.

Det jordskjelvet som sannsynligvis har tatt flest menneskeliv skjedde i Kina i 1556 med over 800.000 antatt døde. Det verste jordskjelvet i moderne tid skjedde også i Kina, i Tangshan-provinsen i 1976, med rundt 650.000 omkomne i tillegg over 800.000 skadede.

Jordskjelv i Norge

Norge er ikke kjent for å være det stedet som er mest utsatt for jordskjelv, men er likevel det området i Nord-Europa som opplever flest jordskjelv i dag. De mest aktive jordskjelvområdene i Norge ligger på Vestlandet og i Nordsjøen, men også Østlandet, Nordland og Finnmark opplever ganske mange jordskjelv.

De største jordskjelvene i Norge

23.oktober 1904: Syd for Oslo, styrke 5,4. Skjelvet ble merket over store deler av Sydskandinavia og Nordeuropa. Det er uvisst om noen ble skadet, men flere bygninger og piper fikk skader.
31. august 1819: Helgeland, anslått styrke opp mot 6 og det største kjente norske jordskjelvet fra historisk tid. Det ble meldt om folk som ikke klarte å holde seg på bena, samt flere tilfeller av stående bølger, steinsprang og ras i områdene rundt Ranafjorden.

Dekkes jordskjelv av forsikringen?

Hvis du har en husforsikring eller innboforsikring i Norge er jordskjelv inkludert som en del av den norske naturskadeforsikringen​. Forsikringen er lovpålagt og prisen er lik for alle. Prisen på naturskadeforsikringen utgjør noen få promille av det du betaler for hus- eller innboforsikringen.​

​Som naturskade regnes

  • storm
  • skred
  • flom
  • stormflo
  • jordskjelv
  • vulkanutbrudd

Meld skade

Vi er klare til å hjelpe deg. Ring 21 49 24 00 eller meld skaden på nett.