Skadedyr

Vi frykter de fleste av dem. De kravler, kryper og krafser. Det finnes tusenvis av forskjellige småkryp og insekter, men det er først når de begynner å plage mennesker at de blir betraktet som skadedyr.


Rotter, mus, maur, kakerlakker, melbiller, sølvkre, møll og saksedyr, for å nevne noen, er ikke uvanlige i norske hjem. Mange av dem er helt ufarlige for mennesker, mens andre igjen kan gi plager dersom du ikke blir kvitt dem. Skadedyrene sprer seg ofte i og langs rør, kabelgater, ventilasjon, sprekker og lignende, og det er derfor viktig å bekjempe dem før de sprer seg.

Mange småkryp har en forkjærlighet for spesielle rom i huset eller leiligheten. Dersom du har funnet et lite kryp, kan derfor rommet du oppdaget det i ofte gi en pekepinn om hva slags «husdyr» det er.

Kjelleren

I moderne hus er ofte kjelleren like godt isolert og ventilert som andre rom. I kjellerrom som ligger under jorden kan du imidlertid støte på dyr som egentlig ikke har noe der å gjøre, for eksempel skrukketroll og saksedyr. Kommer du over disse småkrypene kan det være et tegn på at kjelleren din trenger drenering.

Saksedyr er rovdyr, og de er ofte i kjelleren fordi de der finner andre småkryp å jakte på, noe som egentlig er nyttig for oss mennesker. Både saksedyr og skrukketroll er helt ufarlige for mennesker og vil som regel dø av seg selv etter kort tid innendørs på grunn av for lav fuktighet.

Saksedyret (Forficula auricularia) er egentlig en nyttig gjest i huset ditt siden den er helt ufarlig for oss mennesker og samtidig jakter på andre småkryp.

Ellers oppbevarer mange ved i kjelleren. Det kan føre til at trelevende biller blir brakt inn i huset, f.eks. barkbiller. Disse er helt ufarlige og vil heller ikke spre seg til vegger eller andre konstruksjoner i huset ditt.

Edderkopper er en annen dyregruppe som ofte dukker opp i kjellerrom. Blant de vanligste er husedderkopp og kjelleredderkopp. Også disse er rovdyr som i grunnen gjør god nytte for seg i kjelleren – og som er helt ufarlige for oss mennesker. ​

Loftet

På loftet finnes det ofte små åpninger ut til friluft, og gjennom disse kommer insektene inn. Det er derfor det er vanlig med vepsebol på loftet. I tillegg søker mange insekter inn på loftet for å finne ly gjennom vinteren. På denne måten kan det komme inn både sommerfugler og fluer.

Loftsfluer kan opptre i store mengder på loft, og har fått navnet sitt nettopp av denne grunn. Man kan ofte finne loftsflua sittende i klaser. Hvis du varmer opp loftet om vinteren, risikerer du å vekke fluene fra dvalen. Dette kan i ekstreme tilfeller medføre hundrevis av trege fluer deise omkring i rommene. Hvis du får et loftsflueproblem, kan det medføre ulevelige forhold i en bolig. Loftsfluer kan være svært vanskelig å bekjempe og du må få profesjonell hjelp.

Et annet vanlig problem på loftet er klesmøll. Klær av ull som ikke er skikkelig pakket inn blir et lett bytte for klesmøllens larver, men det finnes også andre insekter som kan ta for seg av ulike tekstiler, bl.a. teppebiller.

Badet

De uønskede gjestene vi kan finne på badet er først og fremst avhengig av høy og jevn fuktighet, som f.eks. støvlus og sølvkre. De trives særlig på gulvet under skap og vaskemaskin, og under gulvlistene. Normalt innebærer ikke sølvkre noen fare, men de kan være en indikasjon på fuktskader og dette bør sjekkes.​

Kjøkkenet

Kjøkkenet er matvarelager – for både små og store. Derfor er dette et av rommene som ofte blir angrepet av insekter. Kjøleskap og fryser er heldigvis for kalde og tette til at insektene kommer inn, men du bør være nøye med å sjekke de vanlige kjøkkenskapene hvor det oppbevares tørre matvarer som mel, pasta, brød og krydder. Det finnes en mengde insekter som tar for seg av denne typen matvarer, blant annet melbiller og tyske kakkerlakker. God rengjøring – og gjerne støvsuging i skuffer og skap forhindrer uønsket besøk. Har du først fått småkrypene inn på kjøkkenet kan de være vanskelig å bli kvitt selv og du bør vurdere å få profesjonell hjelp. Bekjempelse av kakerlakker er komplisert, og må gjøres av profesjonelle skadedyrbekjempere.​​​​

Soverommet

På soverommet finnes det kryp som finner næring i senger og i støv, nemlig husmidden. Det er særlig de ørsmå hudflakene vi etterlater oss i sengen de små middene er ute etter. Normalt reagerer ikke mennesker på dem, men enkelte personer kan være sterkt allergiske mot slike midd. Store forekomster av midd i hus henger sammen med høy fuktighet. Det er derfor om å gjøre å få rom og varer tørre. Du må i tillegg foreta grundig rengjøring med støvsuger. Rask overoppheting av rommene ved så sterk fyring som mulig, gjerne til 50 grader C i 1-2 dager, vil vanligvis også være effektivt.

Av de mer uvanlige, og ytterst ubehagelige småkryp som kan dukke opp på soveværelset er lopper og veggedyret. Begge disse artene lever av blod og kommer frem på natten, mens de gjemmer seg bort i kriker og kroker på dagtid. Er du plaget av utslett og kløe etter en natts søvn bør du undersøke dette nærmere. Har du fått veggedyr må de bekjempes snarest mulig. Veggdyrbekjempelse er ikke lett, og bør gjøres av profesjonelle. ​

Hele huset

Mus og rotter er tilpasningsdyktige, og finnes så godt som alle steder der det bor mennesker. I Norge er det husmus som for det meste lever i bygninger. Om sommeren kan de forekomme utendørs, men om høsten trekker de inn og bosetter seg der de finner trygghet og varme. Derfor er det viktig å sikre bygninger slik at mus ikke kommer inn gjennom f.eks. ventiler, kjellervinduer eller rør. Mus må hele tiden gnage for å holde tannveksten nede, og de kan derfor gjøre stor skade ved å gnage på elektriske anlegg. Også rotter kan gjøre stor skade ved å gnage seg gjennom bygningskonstruksjoner, og skade elektriske anlegg. Mange branner med ukjent årsak forårsakes sannsynlig vis av rotter og mus som gnager på ledninger.

Et annet problem med rotter er smittefare. Siden de vandrer fra "urene" områder som kloakknett til "rene" områder som ditt hus er, kan de forurense matvarer og spre smittsomme bakterier som salmonella gjennom urinering og ekskrementer. Rutinemessige inspeksjoner, kombinert med montering av feller utvendig er nødvendig dersom du skal forhindre mus- og rotteplager i utsatte områder.

Andre arter som trives i bygningsmaterialer er husbukk og stokkmaur, men også borebiller kan gjøre skade på bjelker og annet treverk dersom de opptrer i stort nok antall. Bekjempelse er påkrevd, og bør gjøres av profesjonelle skadedyrfirmaer.

Flertallet av trelevende arter er imidlertid tilfeldige gjester som har blitt med nye bygningsmaterialer inn i huset, og som ikke kan legge egg og gi opphav til en ny generasjon. Blant disse er barkbiller og løvtrebarkbukk.

Også mange arter av edderkopper trives innendørs, og en av de mest vanlige er husedderkoppen. Edderkoppene hadde ikke vært i husene våre dersom de ikke hadde funnet næring, og næringen til edderkoppene er andre småkryp. Av den grunn burde vi heller betrakte edderkoppene som nyttedyr enn som skadedyr.

Ta en skikkelig gjennomgang av boligen din!

Sikre din største investering

Med Superdekning er du garantert minst like gode vilkår som du hadde i forrige selskap når du flytter forsikringen til oss.

Sjekk pris på husforsikring

Trygghet for ditt hjem

Gjennomfører du If Boligsjekk kan du lettere sikre hjemmet ditt mot for eksempel brann, fukt og tyveri. Etter sjekken mottar du en tilstandsrapport som inkluderer full vurdering av alle rom.

If Boligsjekk