Råte og råtesopp

Treverk som utsettes for fukt over lengre tid kan bli angrepet av råtesopp.
Tips for å

Unngå råteskader på vindu

 
Forebyggende tips for vindu.
Tips for å

Unngå råteskader utvendig

 •  
  Forebyggende tips utvendig.
   
  Forebyggende tips utvendig.
 •  
  Forebyggende tips for vindu.
   
  Forebyggende tips for vindu.

Råtesoppskader

Skader av råtesopp er vanlig å finne i skjulte konstruksjoner som

 • kritiske punkter for bæringen av etasjeskiller og takkonstruksjon
 • laftestokker
 • kledning
 • vinduer

Ekte hussopp er den råtesoppen som kan forårsake de alvorligste skadene, men også andre typer råtesopp kan gjøre stor skade. Råtesopp kan føre til at bæreevnen i treverket reduseres, derfor er det viktig at den oppdages og fjernes.

En tradisjonell måte å fjerne råtesopp på er å skifte ut det trematerialet som er angrepet. En annen metode er varmebehandling. Ekte hussopp regnes som en versting blant råtesoppene og krever som regel kjemisk sanering når skadene skal repareres.

Les mer om fjerning av råtesopp og ekte hussopp

Ekte hussopp - huseierens verste fiende

Ekte hussopp blir ofte kalt huseierens verste fiende. Ekte hussopp kan forårsake råte i treverket og spre seg hurtig. Gjennom mycelstrengene kan soppen frakte vann flere meter fra fuktkilden og skadene kan bli omfattende etter bare få år.

Ekte hussopp liker ikke store temperatursvingninger og tåler ikke høye temperaturer over lang tid. Derfor etablerer den seg ofte i skjulte konstruksjoner, for eksempel innmurt treverk.

Samle forsikringene dine hos oss

Få inntil 15 % fordelsrabatt