Luftfuktighet

og inneklima

Et fuktig inneklima kan føre til betydelige helseproblemer, i tillegg til skader på selve boligen.

Boligene våre har blitt tettere. Samtidig forekommer det ofte feil og mangler i byggeprosessen. Resultatet er at mange hus og leiligheter har for høy luftfuktighet.

Hvorfor er høy luftfuktighet farlig?

Forskning viser at for høy luftfuktighet kan føre til helseplager. I tillegg øker faren for fuktskader på selve bygningen.

Høy luftfuktighet oppleves som tett og fuktig, men er i seg selv ikke skadelig for oss. Imidlertid gir det grobunn for muggsopp, som kan gi helseplager og skader på bygg og inventar. Derfor må vi sørge for at det er så tørt inne at muggsoppen ikke trives.

Slik måler du luftfuktighet

​Du kan måle luftfuktigheten ved hjelp av et hygrometer. Dette er til salgs i mange butikker og er enkelt å montere​.

Mer informasjon om fuktmålere​

Hvordan måles luftfuktighet?

Når vi måler luftfuktigheten inne oppgis vannmengden enten i gram vanndamp per kubikkmeter luft, eller i relativ luftfuktighet, som oppgis i prosent av hvor mye fukt luften klarer å holde på ved den aktuelle temperaturen. Relativ fuktighet forteller oss når lufta er så fuktig at muggen kan vokse eller støvmidden trives. Når vi føler at lufta er fuktig er det den relative luftfuktigheten vi føler. ​

Siden den relative luftfuktigheten stiger når temperaturen synker vil luftfuktigheten være høyere på en kald yttervegg enn ellers i rommet. Derfor kan luften i en varm stue som er forholdsvis tørr føre til muggvekst hvis den kommer i kontakt med for eksempel en kjølig soveromsvegg. ​

Mange norske boliger er i dårlig stand

If Boligsjekk gir deg gode råd for å redusere faren for vannlekkasjer, sopp, råteskader, brann og tyveri. If Boligsjekk inngår i vår Super husforsikring.

Høy luftfuktighet kan gi helseplager og fuktskader

En avfukter kan bidra til riktig luftfuktighet, slik at du får et godt inneklima og unngår fuktskader.

Har boligen din fått fuktskade?

Tettere boliger og stadig mer ekstremvær gir større risiko for fuktskader.