Fuktmåler

Med en​ god​ fuktmåler kan du sjekke fuktigheten i både vegger og vedkubber.

En fuktmåler er et nyttig hjelpemiddel for å finne ut om det er unormalt høy fuktighet i vegger og tak eller andre steder. Det kan være greit å vite hvis du vurderer å kjøpe en hytte eller bolig, men er også praktisk når du skal pusse opp baderommet, male ytterveggen eller sjekke om veden du skal fyre med er tørr nok. ​En fuktmåler viser hvor høy fuktighet det er inne i treverket.

Slik virker fuktighetsmåleren

En enkel måler med to nåler stikkes inn i treverket og viser fuktighetsnivået. Det er også mulig å bruke en hammer-elektrode med isolerte elektroder som bankes lenger inn i treverket. Fuktigheten måles i forhold til egenvekten til treet. Dette uttrykkes gjerne som vektprosent. Vann som finnes i byggematerialer blir raskt påvirket av salter og andre stoffer fra materialene og leder derfor strøm. Er fuktigheten høy blir det lavere Ohms motstand i treet. Hvis materialene er sølete kan målingen vise større verdier enn det faktisk er. Derfor er det viktig at du tørker av flater som er skitne før du måler.

Slik bruker du fuktmåleren

En fuktmåler kan benyttes til mange formål, blant annet til fuktmåling av

Treverk
Er du i ferd med å sette opp ny garasje eller bygge på huset er det viktig at treverket er tørt. Er vektprosenten over 20 må du vente med å legge på plasten.

Fyringsved
Med en fuktmåler kan du sjekke fuktigheten i veden, så slipper du osing og dårlig fyr i ovnen eller peisen.

Baderom
Hvis du skal måle om det er fukt i et nytt baderom må du gå inn i konstruksjonen utenfra og måle for eksempel i en bånnsville. Måling i et eksisterende baderom krever at du borer gjennom fliser og membran. Det vil imidlertid føre til at konstruksjonen blir ødelagt. ​

Betong
Skal du måle fuktigheten i betong må du bore og la sensorer stå i minst ett døgn. Viser måleren at det er for høy relativ fuktighet bør du la sensorene stå slik at du kan følge med på når betongen er tørr nok til å gå videre i byggeprosessen.

Kjeller
Når du leter etter årsaken til fukt i kjelleren er det viktig å finne ut om fukten skyldes regnvann utenfra eller kondens. Plasser to eller flere sensorer i forskjellig høyde i kjellerveggen og les av måleren både i tørt og vått vær over tid. Det gir deg svaret på om fuktigheten kommer utenfra eller innenfra.

Ved kondens
Ved lave temperaturer danner den fuktige luften kondens fordi den ikke klarer å holde på fuktigheten. Hvis rommet holder 20 grader og den relative luftfuktigheten er 70 prosent vil det oppstå kondens på overflater som holder en lavere temperatur enn 15,5 grad. Dette kalles duggpunktet. Med en fuktmåler kan du finne duggpunktet for de enkelte rommene i boligen eller hytta di. ​​

Sjekk fuktigheten før du maler!
Hvis du skal male treverk bør det ikke ha høyere fuktighet enn rundt 15 prosent, men jo tørrere jo bedre. Vær oppmerksom på at fuktmåleren fungerer dårlig på trykkimpregnert treverk på grunn av saltene.

Hva er riktig luftfuktighet?

​Hele året
Når lufta blir for tørr kan vi bli tørre i halsen og kanskje også mer utsatt for forkjølelser. Derfor bør ikke den relative luftfuktigheten være lavere enn 20 prosent. Hvis fuktigheten blir lavere enn 10 prosent gir det statisk elektrisitet når vi tar på ting inne.

Om vinteren
Når vi fyrer bør den relative luftfuktigheten i oppholdsrommene ligge mellom 20 og 40 prosent. I kjøligere rom kan den være opp til 50 prosent.

Om sommeren
Utenfor fyringssesongen er det greit at luftfuktigheten er noe høyere, men den bør ikke overstige 60 prosent. ​

Unngå vannlekkasjer
Selv små vannlekkasjer kan over tid gi høy luftfuktighet og føre til store skader. Derfor kan du vurdere å ha en vannalarm på spesielt utsatte steder som i kjøkkenbenken, på toalettrom uten nedfelt sluk, i kjelleren og andre steder hvor det kan oppstå lekkasjer. ​