Fukt i kjeller

Når grunnmuren er fuktig, stiger luftfuktigheten i kjelleren. Det gir ekstra gode vekstforhold for muggsoppen.

Mange kjellere har så høy luftfuktighet at det fører til luktproblemer og fuktskader. Spesielt i eldre krypkjellere og kjellerkonstruksjoner er det ofte vanskelig å holde fuktnivået tilstrekkelig lavt. Det kan føre til vekst av muggsopp med fare for økt mengde luftbårne sporer eller mugglukt ikke bare i kjelleren men også i andre tilstøtende rom.​

Slik unngår du fuktskader i kjelleren

  • Dreneringen rundt huset må være god.
  • Takvannet må ledes vekk.
  • Terrenget ut fra huset må være fallende.
  • Kjellerveggen bør ha utvendig fuktsikring.
  • Isolering av kjellervegg bør være utvendig og i full høyde av kjellerveggen.
  • Kjeller som er innredet til boligrom bør være isolert utvendig.

Les mer om drenering​

Tørrere kjeller med avfukter

Hvis du setter opp luftavfuktere i rom med høy luftfuktighet er det enklere å holde stabilt og riktig fuktighetsnivå innendørs. ​

Måling av fuktighet i kjelleren

Før du graver opp hagen eller drenerer rundt huset er det greit å ha sjekket om fukten kan skyldes regnvann eller kondens. Med en fuktmåler kan du finne ut om fuktigheten kommer utenfra eller innenfra.

Les mer om fuktmålere​

Tre tegn på fukt i kjelleren

  • ​kalk- eller saltutslag, gjerne nederst ved gulvet
  • maling som flasser av og blærer i malingen
  • mugg- og råtesopp på treverk og innredning

Slik reparerer du fuktskader i kjelleren

​Ved lekkasjer eller plutselig inntrenging av vann er det viktig at årsaken utbedres raskt slik at skaden blir begrenset. Deretter må det fuktige området tørkes ut, først og fremst ved ventilasjon og åpning av det området som er skadet. Unngå å øke temperaturen for at tørkeprosessen skal gå raskere siden det kan skape gode vekstvilkår for muggsoppen. Oppdager du synlig muggvekst må den fjernes.

Les mer om fjerning av muggsopp og råte​

Hvis du ikke får kontroll med fuktigheten i kjelleren, og du mistenker at luften herfra kan føre med seg muggsporer eller dårlig lukt til resten av boligen, kan det hjelpe å tette selve luftlekkasjene. Du kan også vurdere å etablere undertrykk i kjellerområdet. ​