Drenering

Den vanligste årsaken til vann i kjelleren er at bakken rundt bygningen ikke klarer å håndtere store mengder med overflatevann. Vanntrykket mot grunnmuren øker risikoen for at vannet trenger inn i kjelleren. I tillegg kan sprekker i grunnmuren føre til frostspreng og store skader på vinterstid.

Mange fuktproblemer i kjellere kan løses ved å grave opp, fuktsikre, drenere og etterisolere rundt grunnmuren.

Hva er riktig drenering?

En god drenering består av

 • ​drenerende masser
 • drensledninger
 • en drenskum

Drensledningen bør helst være tilknyttet kommunalt anlegg, men hvis du har en eldre bolig eller hytte kan dette være vanskelig.

Slik drenerer du rundt huset

 • Vannet fra takrennene må ledes bort i eget rørsystem eller på terreng.
 • Husveggene under terrenget må ha grunnmursplast eller annen vannavisende overflate som går over bakkenivå.
 • Dreneringsgrøften bør være rundt en meter dyp og bygges nitti grader på vannets fallretning.
 • Terrenget må ha et svakt fall mot grøften.
 • Legg en fiberduk i bunnen og en halv meter opp på hver side i grøften. Fyll det opp med grov pukk, løs leca eller singel til fiberdukens avslutning.
 • Alternativt kan du legge et drensrør midt inne i pukken. Drensrørets hull må ligge opp og røret må legges med fall.
 • Legg fin pukk oppå den grove, så et lag med sand og til slutt matjord.

Pass på at den som utfører jobben har nok kunnskap om forskrifter og hvordan huset skal dreneres. Ikke alle er like dyktige, noe som også kan være årsaken til at prisene ofte varierer sterkt.

Vedlikehold av drenering og fuktsikring

Drensledninger bør spyles og kummer bør kontrolleres minst hvert femte år. Etter 40 – 60 år kan det også være nødvendig å skifte drensledning og grunnmursplate. ​​​

Slik unngår du vanninntrenging i boligen

 • sørg for god drenering rundt huset
 • takvannet må ledes vekk fra huset
 • terrenget må ha fall ut fra bygningen
 • kjellerveggen bør ha utvendig fuktsikring
 • innredet boligrom i kjelleren bør isoleres utvendig

Hvis huset ligger i skrånende terreng eller i et flatt område med tilsig av overvann er det ekstra viktig med god drenering.

Tre tegn på fukt i kjellerveggen

 • kalk- eller saltutslag, gjerne nederst ved gulvet
 • maling som flasser av og blærer i malingen
 • mugg- og råtesopp på treverk og innredning

Hvis du har rom i kjelleren med innvendig isolasjon, og du oppdager utbuling av lister og treverk, misfarging eller mugglukt, kan det bety at det er fukt inne i veggen.

Les mer om fuktskader ​