Jacob (3 mnd) har opplevd brann - før han ble født

Det hyggelige besøket hos venninnen tok brått en skummel vending. Høygravide Andrea Haukø Lien og Lise Landsem Vannebo fra Namsos måtte redde seg ut av et hus i brann.

Andrea og Lise forteller om dramatikken her

 
Jacob (3 mnd) har opplevd brann - før han ble født.

Vær enige om hva som skal gjøres hvis det brenner

Lag en felles plan!
  • Avtal et møtested utenfor boligen. Dette er viktig for å ha full oversikt over at alle har kommet seg i trygghet.
  • Pass på at alle rømningsveier er tilgjengelige og fungerer. Sjekk at dører og vinduer enkelt kan åpnes fra innsiden.
  • Avtal hvem som går først, og hvem som går sist ut av boligen. Har du små barn, er det lurt å avtale hvem av de voksne som hvilket barn.
  • Test røykvarslere, med testknappen eller røyk.
  • Sjekk at brannslokkeutstyret er lett tilgjengelig og i orden. Husk at brannslokkeapparater må kontrolleres av fagpersoner regelmessig.
  • Lær nummeret 110. Dette ringer dere ved brann. 

Etter øvelsen er det viktig å justere planen dere har laget. Er det feil på utstyr eller det mangler noe, er det viktig å utbedre dette. Gjenta øvelsen flere ganger i året.