Brann på komfyren

Halvparten av boligbranner starter på kjøkkenet

I 2017 startet hele 58 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, og ofte ved komfyren. Noen glemmer at kokeplata står på - eller at telefonen ringer og man blir distrahert noen minutter. En annen svært vanlig årsak at man sovner fra matlagingen. En velfortjent dupp på sofaen kan dessverre får fatale følger.

Krav om komfyrvakt

16 prosent av alle boligbranner som hadde kjent årsak mellom 2008-2012 skyldes tørrkoking eller overoppheting, viser statistikk fra DSB. Dette gjør komfyren til hjemmets brannversting. Med komfyrvakt kunne mange av disse brannene vært unngått.

En komfyrvakt består av to deler; en del som kutter strømmen til komfyren og en sensor som overvåker temperaturen på platene. Sensoren gir et varsku hvis temperaturen over platene blir for høy og sender et signal om å kutte strømmen. Noen typer komfyrvakter kan du montere selv, mens andre må du få en godkjent installatør til å få på plass. I 2010 innførte myndighetene krav om fastmontert komfyrvakt i alle nye elektriske anlegg. Vi i If oppfordrer alle til å ettermontere en FG-godkjent komfyrvakt over eksisterende komfyrer og koketopper, det er et godt sikkerhetstiltak. Hvem har ikke opplevd at maten har blitt svidd?

Kjøp komfyrvakt i If Sikkerhetsbutikk​ 

Giftige gasser i røyken

Etter en stund er maten tørrkokt og blitt så varm at det utvikles røykgasser som blant annet inneholder giftig karbonmonoksid. I store nok konsentrasjoner kan gassen føre til kullosforgiftning og død. Hvis ikke maten fjernes fra komfyren kan det dessuten oppstå selvantenning som kan føre til brann. Brannen kan spre seg raskt til fettet som er i kjøkkeviftefilteret. Går dessuten vifta, vil den gi næring til brannen, sier fagsjef Terje Hagelund ved If Sikkerhetssenter i Hobøl.

Eldre mennesker og unge menn er overrepresentert i delen av brannstatistikken som omfatter komfyrbranner. Brannene med eldre oppstår som oftest på dagtid, mens menn i 20-30-årene gjerne rammes av denne typen brann mellom klokken 02 og 06.

Natt til søndag er tidspunktet flest mennesker omkommer som følge av tørrkoking, viser en omfattende Sintef-studie som ble offentliggjort i 2010.

Slukkespray (ABF) tilpasset kjøkken finner du her​.

Brannsikring av barnerommet

Tidligere rapporter fra brannvesenet viser at 9 prosent av boligbrannene antas å ha startet i soverommet

Huskeliste barnerom

Hva bør du passe på om natten?

Risikoen for brann er ikke større om natten, men muligheten at det kan gå galt for ingen er våkne er større. 

Sjekk hva du kan gjøre

Besøk åpen brannstasjon

Besøk en åpen brannstasjon. Få en brannhjelm, prøvesitt brannbil, og bli med på konkurranser!

Les mer