Brann på komfyren

Over halvparten av alle boligbranner starter på kjøkkenet

I 2017 startet hele 58 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, og ofte ved komfyren. Noen glemmer at kokeplata står på - eller så ringer telefonen, og du blir distrahert noen minutter. En annen svært vanlig årsak er å sovne fra matlagingen. En velfortjent dupp på sofaen kan dessverre få fatale følger.

Krav om komfyrvakt

En komfyrvakt består av to deler; en del som kutter strømmen til komfyren og en sensor som overvåker temperaturen på platene. Sensoren gir et varsku hvis temperaturen over platene blir for høy og sender et signal om å kutte strømmen. Noen typer komfyrvakter kan du montere selv, mens andre må du få en godkjent installatør til å få på plass.

I 2010 innførte myndighetene krav om fastmontert komfyrvakt i alle nye elektriske anlegg. Vi i If oppfordrer alle til å ettermontere en FG-godkjent komfyrvakt over eksisterende komfyrer og koketopper, det er et godt sikkerhetstiltak. Hvem har ikke opplevd at maten har blitt svidd?

Kjøp komfyrvakt i If Sikkerhetsbutikk​ 

Giftige gasser i røyken

Ved tørrkoking kan det utvikles røykgasser som blant annet inneholder giftig karbonmonoksid. I store nok konsentrasjoner kan gassen føre til kullosforgiftning og død. Hvis ikke maten fjernes fra komfyren, kan det dessuten oppstå selvantenning som kan føre til brann. Brannen kan spre seg raskt til fettet som er i kjøkkeviftefilteret. Går dessuten vifta, vil den gi næring til brannen, sier fagsjef Terje Hagelund ved If Sikkerhetssenter i Hobøl.

- De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, og kan fort sovne fra komfyren, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

Brannsikring av barnerommet

Tidligere rapporter fra brannvesenet viser at 9 prosent av boligbrannene antas å ha startet i soverommet.

Huskeliste barnerom

Hva bør du passe på om natten?

Risikoen for brann er ikke større om natten, men muligheten for at det kan gå galt fordi ingen er våkne, er større. 

Sjekk hva du kan gjøre