Velkommen til Åpen brannstasjon

Arrangementet for 2018

På åpne brannstasjoner over hele landet kan alle i familien lære om brann og sikkerhet, delta i konkurranser, prøvesitte brannbil og mye annet. Brannvernuka er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring. 

Vær enige om hva som skal gjøres hvis det brenner

- lag en felles plan!
  • Avtal et møtested utenfor boligen. Dette er viktig for å ha full oversikt over at alle har kommet seg i trygghet.
  • Pass på at alle rømningsveier er tilgjengelige og fungerer. Sjekk at dører og vinduer enkelt kan åpnes fra innsiden.
  • Avtal hvem som går først, og hvem som går sist. Har du små barn, er det lurt å avtale hvem av de voksne som tar hvilket barn.
  • Test røykvarslere, med testknappen eller røyk.
  • Sjekk at brannslokkeutstyret er lett tilgjengelig og i orden. Husk at brannslokkeapparater regelmessig også må kontrolleres av fagpersoner.
  • Lær nummeret 110. Dette ringer dere ved brann. 

Etter øvelsen er det viktig å justere planen dere har laget. Er det feil på utstyr eller det mangler noe, er det viktig å utbedre. Gjenta øvelsen flere ganger i året.