Unngå å kjøre på vilt

I overkant av 5500 storvilt ble drept i trafikken i løpet av 2014-15. Viltkollisjon skjer oftere enn man tror, og elgpåkjørsel gir størst skade.

På morgenkvisten og i skumringen er risikoen for ulykker størst ettersom mange dyr er i bevegelse. Hold derfor øynene både på veien og på terrenget rundt, og ikke minst kjør forsiktig.

 
Unngå å kjøre på vilt
Disse fylkene er mest utsatt.

Slik kan du unngå å kjøre på vilt

 • Ha blikket høyt,og beveg det fra side til side der det er ekstra høy risiko for å støte på elg.
 • Vær spesielt oppmerksom i skumringen om kvelden og i grålysningen om morgenen. 
 • Fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland er mest utsatt.
 • Tilpass farten. Senker du farten med 10 km, så har du 50 % lavere sjanse for å treffe et dyr.
 • Hold avstand til bilen foran deg.
 • Vær oppmerksom på veistrekninger med elgskilt.
 • Vær ekstra oppmerksom langs viltgjerder, jorder og innsjøer.
 • La GPS og mobiltelefonen hvile mens du kjører.
 • Sørg for at lysene på bilen er riktig justert og fungerer optimalt.

Dersom sammenstøt synes uunngåelig, sikt bak dyret og brems.

Dersom du kjører på vilt:

Husk at du har hjelpe- og varslingsplikt ved viltpåkjørsler!

 • ​Ta på deg refleksvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.
 • Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp / kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
 • Ring politiet på 112 og meld fra om påkjørselen. Kommunen kan også varsles.
 • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr senere.
 • Hjelp dyret. Hvis dyret åpenbart ikke kan leve videre eller bli friskt, forkort dyrets lidelse. Avliv dersom du er kompetent og i stand til det.
 • Meld skaden til forsikringsselskapet.

Kilde: Mattilsynet

Sørg for at du er synlig i mørket, bruk refleksvest! Husk at refleksvest er påbudt i alle biler.

4 fakta om elgpåkjørsler

 1. Når en personbil i høy hastighet treffer en elg på 200-300 kilo, er det snakk om et svært kraftig sammenstøt. Selv om nye biler blir sikrere og sikrere fysisk, er det vanskelig å beskytte seg mot en slik kollisjon.
 2. De fleste personskader etter sammenstøt med elg, rammer hode, ansikt og nakke.
 3. De alvorlige skadene oppstår særlig der elgen kommer brått på, slik at bilsjåføren ikke har særlig mulighet til å bremse opp. Det er stor fare for at sjåfør og passasjerer blir invalidisert for livet.
 4. Ved påkjørsel av dyr er det viktig å varsle politi/viltnemnd for ikke å la skadet dyr ha unødige lidelser. Får du bekreftelse på at dette er gjort, slipper du både bonustap og får redusert egenandelen din med 4000 kroner, dersom du er If-kunde.

Meld skade

Som If-kunde slipper du bonustap ved viltpåkjørsel. Du vil også få redusert egenandel forutsatt at du melder fra til politiet.

Ring 02400 eller meld skade på nett.

Har du det du trenger i bilen?

I Sikkerhetsbutikken får du kjøpt nyttige kvalitetsprodukter til gode priser.

Se om du har forsikringen du trenger

Sammenlign våre ulike bilforsikringer og se om du har dekningene du har behov for.