Ved bilskade

Hva dekker forsikringen?

Hva forsikringen dekker, er avhengig av hvilken bilforsikring du har.

Her finner du informasjon om ulike skader som kan oppstå, hvilke forsikringer som dekker hva og hvilke opplysninger vi trenger når du melder skade.

Kollisjon med et annet kjøretøy

Om du har kollidert med ett annet kjøretøy, må du og den andre parten gi beskjed til hvert deres forsikringsselskap. Vi anbefaler at dere i fellesskap fyller ut Europeisk skademelding. Skademeldingen fylles ut så nøyaktig som mulig, da den danner grunnlaget for vurderingen av ansvarsforholdet. Finnes det vitner til uhellet, bør navn og telefonnummer til disse noteres i skademeldingen.

Hærverk

Skader som følge av hærverk omfattes av kaskoforsikring. Hærverk kan være når ukjente har knust ruter, knekt av speiler, stukket hull i dekk, laget skraper langs dører eller lignende.

Leiebil

Har du kasko eller superforsikring, kan du få leiebil mens bilen står på verksted for reparasjon av skader som dekkes av forsikringen. Dette gjelder ikke for skader som kun er på bilens glassruter. 

Før du tar ut leiebil, ber vi om at du kontakter oss, eller venter til vi kontakter deg. Utgifter til drivstoff, bompasseringer og lignende må du betale selv.

Ved kaskoforsikring er erstatningen for leiebil begrenset til 10 dager a 350 kroner. Ved superforsikring får du leiebil for hele perioden bilen står på verksted og ikke er kjørbar.

Kollisjon med dyr

Kjører du på dyr som går løse på veien, vil du ha krav på erstatning for skadene på bilen, om du har kaskoforsikring.

Etter Vegtrafikklovens paragraf 12 er du pliktig til å melde påkjørsel av dyr til politi eller Viltnemd. Ring politiet på 02800 for å bli satt over eller komme i kontakt med Viltnemda.
Kjører du på husdyr eller reinsdyr må dette meldes til politi eller dyrets eier.

Glasskade

Får du steinsprut eller sprekk i bilens utvendige vindusruter av glass eller plexi glass vil vi erstatte reparasjon eller skifte av vindu, om du har kasko- eller delkaskoforsikring.

Hvis ruta kan repareres betaler du ikke egenandel. Må den byttes er egenandelen 2000 kroner. Har du merkeforsikring i If har du ingen egenandel. Er du usikker på hvilken forsikring du har, finner du det i Mine sider

Her finner du et verksted som kan skifte eller reparere ruten for deg​

Merk at du ved delkasko og Kasko uten leiebil har lik egenandel på alle typer skader, også veihjelp og glass.

Biltyveri

​Er hele bilen stjålet, vil delkasko eller kaskoforsikring kunne dekke tapet. Du må omgående melde tyveriet til politiet. Etter at den er meldt stjålet, ber vi om at du kontakter oss. Vi vil da sende deg en skademelding, slik at vi får opplysninger om bl.a. bilens tilstand.

I opplysningene til oss, er det fint om du oppgir adressen eller stedet bilen er stjålet fra så nøyaktig som mulig. Samtidig ber vi deg gi oss opplysninger om stjålet løsøre som befant seg i bilen.

De fleste biler blir funnet i løpet av en uke eller to. Hvis den blir funnet, vil du som eier bli kontaktet av politiet. Du må i så fall gi oss beskjed om at den er funnet.

Om bilen ikke kommer til rette innen 30 dager, vil vi foreta erstatningsoppgjør.

Brannskade

Hvis du har kasko- eller delkaskoforsikring, kan du få erstatning om bilen blir skadet av brann, lynnedslag eller eksplosjon. Bilbranner må meldes til brannvesen eller politi.

Bilberging

Har du Super, kasko eller delkasko, har du også veihjelp inkludert i forsikringen. Denne dekker transport av bilen til nærmeste verksted som kan reparere den eller gjøre den kjørbar. Den dekker også bilhjelp hjemme.

Forsikringen vil også kunne dekke videre- eller hjemtransport av fører og passasjerer, når bilen må etterlates på grunn av driftsstans. Ta da kontakt med oss på telefon 02400. Fra utlandet kan du benytte 0047 980 02400.​

Merk at du ved Kasko uten leiebil har lik egenandel på alle typer skader, også veihjelp og glass.

Maskinskade

Maskinskadeforsikringen gjelder for mange deler og komponenter, som for eksempel motor, gir, turbo, starter, dynamo og så videre og inngår hvis du har superforsikring. 

For 
å vurdere om skaden er omfattet av forsikringen, må bilen undersøkes hos ett av Ifs autoriserte verksteder. Kontakt oss på telefon 02400, så hjelper vi deg med å komme i kontakt med riktig verksted.

Egenandelen ved maskinskade vil være avhengig av hvor langt biler er kjørt.​

 
 
KilometerstandEgenandel
​Inntil 100 000 4000 kroner
​Mellom 100 000 og 150 000 kilometer 20 % av reparasjonen, men minst 6000 kroner
Mellom 150 000 og 175 000 kilometer 30 % av reparasjonen, men minst 8 000 kroner
Mellom 175 000 og 200 000 kilometer 40 % av reparasjonen, men minst 10 000 kroner

Når bilen er kjørt mer enn 200 000 kilometer opphører maskinskadeforsikringen.

Det er særskilte egenandeler på batteripakker til el- og hybridbil.​

Utstyr for bilsikkerhet

I If Sikkerhetbutikk finner du alt utstyret du trenger for en trygg kjøretur.

Sjekk If Sikkerhetsbutikk

Meld skade

Vi er klare til å hjelpe deg. Ring 02400 eller meld skaden på nett.

Meld skade på nett

Hva inneholder bilforsikringen?

Hva er forskjellen mellom ansvar, delkasko, kasko og Super?

Vi guider deg gjennom dekningene