Folk har funnet en ny måte

å trygge barnas skoleveier

Over hele landet melder nordmenn om utrygge skoleveier. På ett år har det blitt markert over 9 000 trafikkfarlige områder.

En karttjeneste fra forsikringsselskapet If hjelper til med å trygge barnas skolevei. Hvordan? Ved å la folk selv - enkelt og umiddelbart - markere trafikkfarlige nærområder. Trafikkmyndigheter jobber også aktivt med slik kartlegging, men ingen har hittil funnet et så effektfullt strakstiltak.

Ta barnas perspektiv

Husker du hvordan det var å gå til skolen og plutselig bli revet med av en impuls om å krysse veien, løpe etter en ball eller stoppe for å si hei? Verden var magisk og uforutsigbar, men den kunne også være skummel.

Bli med barna på deres skolevei og få en forståelse av hvor viktig det er at vi som har oversikten tar hensyn.

Se skoleveien

fra barnas perspektiv

 
Skoleveien med barnas øyne

GPS-app med barnestemme engasjerer

Forsikringsselskapet If utviklet i fjor en GPS-app der folk ble bedt om å melde fra om trafikkfarlige skoleveier. I tillegg har appen en unik funksjonalitet: Den vanlige GPS-stemmen skifter til barnestemmen til Emilie (12) fra Akershus, når du som sjåfør beveger deg inn i et område hvor barn ofte oppholder seg. Appen Slow Down GPS viser stort engasjement blant norske foreldre og skoleelever. Det er gjort flere enn 27 000 markeringer i kartet siden skolestart 2015.

- Det er både bra og litt skremmende å se dette store engasjementet. Det viser at vi har en lang vei å gå før skoleveiene anses som trygge, sier Jon Berge, informasjonsdirektør hos If.

Forsikringsselskapet har i mange år engasjert seg i trafikkmiljøet rundt skolene, blant annet ved å spørre rektorene om deres syn på trafikksikkerheten. I fjor svarte mer enn 6 av 10 rektorer at de fryktet det ville skje en alvorlig trafikkulykke ved skolen deres.

Håper markeringene kan bidra til økt trafikksikkerhet

Ikke uventet ble det rapportert om flest farlige skoleveier i Oslo, fulgt av Bergen, Stavanger og Trondheim. Men opptellingen viser stort engasjement – fra Lindesnes til Honningsvåg. Mange steder er det markert særlig farlige veistrekninger uten gang- eller sykkelvei.

– Mange av disse strekningene er godt kjent hos lokale myndigheter, men vi antar at det også er pekt på noen nye. Nå håper vi politikere og andre ansvarlige kan bruke disse markeringene i sitt trafikksikkerhetsarbeid, sier Jon Berge hos If. 

Sjekk ut hvor i Norge folk har vært mest ivrig med å rapportere inn trafikkfarlige områder:

Antall markeringer fram til juni 2016

Fylke Antall markeringer
Akershus
1318
Rogaland
1115
Oslo
1036
Hordaland
865
Østfold
620
Vestfold
538
Buskerud
422
Møre og Romsdal
421
Sør-Trøndelag
416
Troms
411
Vest-Agder
351
Nordland
347
Oppland
251
Aust-Agder
239
Hedmark
220
Nord-Trøndelag
184
Telemark
151
Finnmark
141
Sogn og Fjordane
112

Forbedre sikkerheten i ditt nærområde

Hvis du vil sjekke engasjementet rundt din lokale skole, eller markere et sted du mener folk bør kjøre ekstra forsiktig, kan du gå til nettsiden if.no/slowdown eller laste ned appen. Appen er i år også oppgradert og benytter seg av den aller seneste teknologien på smarttelefoner. Som før vil GPS-en begynne å snakke til bilister med barnestemme så fort man er 200 meter eller mindre unna en barneskole.