Hva gjør du med forsikringen

når du selger bilen?

Når kan du si opp bilforsikringen?

Du kan si opp forsikringen når du som selger har levert salgsmelding. Da registrerer Statens vegvesen eierskifte på bilen, og da stopper ditt ansvar.

Salgsmelding fylles ut av både selger og kjøper, og kan fylles ut enten på nett eller på papir.

Slik omregistrerer du bilen steg for steg

Hvis du ikke har mulighet til å si opp forsikringen samme dag som salgsmelding er sendt, kan du i ettertid annullere forsikringen tilbake i tid til den dagen Statens vegvesen registrerte salgsmeldingen.

Ny eier må kjøpe forsikring før bilen kan omregistreres

Den nye eieren skal ha forsikring på bilen fra han eller hun henter den, men hvis forsikringen likevel ikke skulle være i orden før den nye eieren henter bilen, og det skulle skje en skade, vil ikke bonusen din bli berørt. Dette forutsetter at dere har sendt inn salgsmelding. 

For at ny eier skal få omregistrert bilen og få utstedt vognkort i sitt navn, må han eller hun kjøpe ansvarsforsikring. Hvis bilen forblir uforsikret, vil bilen bli begjært avskiltet, og ny eier vil stå personlig erstatningspliktig for alle skader. Det gjelder alt fra parkeringsbulker til store og omfattende personskader, noe som kan føre til millioner i erstatningssummer. 

Kilde: Statens vegvesen

Leasingkalkulator

Hvis du vil unngå å binde opp for mye penger på bil, kan du vurdere leasing. 

Maks 10 % bonustap ved skade

Du får nå maks 10 % bonustap ved skade på bilen din

Kjøpekontrakt

Når du skal kjøpe eller selge bil er det ekstra viktig å bruke en god kontrakt.