Tips for en

Trygg båttur

Noen gode råd om hva du bør tenke på før du skal ut med båten.

Skaff oppdaterte sjøkart

Oppdaterte sjøkart bør alltid ligge lett tilgjengelig i båten og skal dekke det området du ferdes i. Hvis du benytter elektronisk utstyr – påse at dette har oppdatert kartversjon. Sjøkart bør anskaffes som back-up i tilfelle teknisk svikt. Tilpass farten – det er ikke alle grunner og skjær som er avmerket i kartet eller merket med sjømerke.

Redningsvest/flyteplagg

Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

Sikkerhetsutstyr

Båten bør utstyres med det anbefalte sikkerhetsutstyret som gjelder for båttypen. Sjekk med jevne mellomrom at det fungerer.

Unngå tyveri

Båter av en viss verdi bør alltid fortøyes der de kan holdes under oppsyn og/ eller i havner som er avlåste/bevoktede. Verdisaker bør alltid tas med på land, når det er praktisk mulig. Hold uansett verdisaker skjult – helst i avlåst rom.

Utenbordsmotorer bør merkes og motorer som det er fare for kan stjeles bør låses med egnet lås. Et stort antall båter blir stjålet hvert år. Tyveri risikoen er spesielt stor i Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Agderfylkene, Telemark, Rogaland og Hordaland.

Slik sikrer du båten

 1. Registrer båten i Småbåtregisteret.
 2. Securmark-merking av båt og motor sikrer at et registreringsnummer graveres inn flere steder på skrog og motor. UV-merking finnes også.
 3. Større påhengsmotorer må låses. Det finnes en rekke spesiallåser til dette. Det er viktig at selve motorbraketten må låses fast til akterstammen.
 4. Lås båten fast til brygga med en jernbeslått vaier og kraftig hengelås.
 5. Ha båten liggende i havn med kameraovervåking og vakthold der det er mulig.
 6. Kostbare båter bør ha GPS-basert sporingsutstyr, som blant annet kan støpes inn i skroget.
 • Unngå brann

  Sjøfartsdirektoratet har satt opp regler ved brann:

  • Søl ikke med bensin eller olje
  • Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk
  • Ildsfarlige væsker må oppbevaras i godkjente kanner og sikres mot slingring
  • Husk minst 2-kilos pulverapparat til brannslukking
  • Luft ut motorrom. Bruk nesen til å finne lekkasjer
  • Stopp motoren straks hvis du merker lekkasjer
  • Bruk ikke choke i utide
  • Stopp motoren og slukk åpen flamme når du skal fylle bensin och olje
  • Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk, og vær forberedt på å forlate båten
  • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
  • Tøm askebegeret
 • Nyttige telefonnumre til sjøs

  Politi: 112
  Ambulanse: 113
  Brannvesen: 110

  Maritim radio: 120
  VHF: Kanal 16

  Hovedredningssentralen Sør-Norge:
  51 51 70 00
  Hovedredningssentralen Nord-Norge: 
  75 55 90 00

  Dette skal du opplyse om:

  • Hvem du er
  • Hvor du er
  • Hvor mange som er ombord
  • Båttype med kallesignal eller registreringsnummer
  • Hvilken hjelp du har behov for

  Kilde: Hovedredningssentralen

 • Båtforsikring

  Ha en trygg båtsesong

  Det er viktig å forsikre båten. Her finner du båtforsikringen som passer deg.

  Les mer om båtforsikring
 • Sikker på sjøen

  I Sikkerhetsbutikken finner du redningsvester og flytevester som gjør båtturen tryggere.

  Sjekk våre tilbud