Unngå skader på båten i vinter

Det var like mange båtskader i vintermåneden januar som i sommermåneden juni, viser vår båtstatistikk for 2015. Med enkle grep kan du redusere risikoen for skader på båten din i vinter.
Se eksempler på

Båtskader ved vinteropplag

 
Båtskader i vinteropplag

Båtstøtte

Det er krevende å støtte opp en båt. En solid båtkrybbe er å anbefale, hjemmesnekrede løsninger holder som regel ikke mål.

 • Vi anbefaler et stativ i stål eller aluminium.
 • Det er viktig å ta hensyn til underlaget båten står på.
 • Ved bruk av løse støtter må det brukes riktig antall støttepunkt utfra båtens størrelse.
 • Uavhengig av hvor godt båten er støttet opp og sikret, kan den velte på grunn av storm og dårlig vær. Skader er da dekket av båtens kaskoforsikring.
 • Dersom båten er mangelfullt støttet opp kan det få betydning for erstatningen.
 • Ved skifte til større båt er det viktig å vurdere om de gamle støttene er blitt for små.

Bruk av presenning

Når båten står på land, skal den dekkes av en presenning som beskytter mot nedbør.

 • Sørg for å feste presenningen godt. Dårlig feste kan bety at vinden kan rive av duken i løpet av vinteren og man får vann i båten. Det kan medføre skader på motor og elektriske anlegg.
 • Skader som en følge av lekkasje i presenning og kalesje er en kjent situasjon. Noen oppdager ikke problemet før de åpner lukene til motorrommet om våren. De ser da kanskje at motoren står under vann. I kombinasjon med frost kan skadene bli store.

Vinteropplag av seilbåter

For eiere av seilbåter blir det en vurdering av om riggen skal tas ned eller bli stående oppe. Vår erfaring er at det er båter som står med riggen oppe som oftest velter. I noen båtforeninger er det et krav at riggen skal tas ned.

Tyveri

Tyveri av påhengsmotorer er et helårsproblem.

 • Løst tilbehør ut over kr 20 000 i samlet verdi, enkeltgjenstander over kr 5 000, påhengsmotorer under 40HK, og utenbords drev skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag.
 • Store påhengsmotorer er gjerne uhåndterlige og kan være på båtene, men sørg for skikkelig fastbolting og låsing.
 • Hekkaggregat skal være avmontert ved opplag ute.

Selvlensende båter

Disse båtene har dreneringshull i skroget som i prinsippet skal tømme båten for vann, men ofte skjer det motsatte. En selvlensende båt er ikke selvtømmende i alle sammenhenger, og trenger derfor tilsyn. Hvis båten befinner seg på vannet i perioden mellom 1. november og 31. mars, skal stoppekranen være stengt når båten ikke er i bruk. Sjekk at selvlensesystemet fungerer slik at det ikke er noe som tetter utløpet, løv eller lignende.

Hva dekkes ikke av forsikringen?

Det er alltid båteiers ansvar å føre tilsyn med båten hele året. Båten skal være forsvarlig tildekket og om den står på land skal båten være støttet opp på en slik måte at den ikke påfører seg selv eller andre båter skade. Dersom båten ligger på vannet og synker uten at kravet til tilsyn er overholdt kan også det få følger for forsikringsoppgjøret. Skader som skyldes frost, snø og is dekkes generelt ikke.

Securmark tyverimerking

Hvert år stjeles et betydelig antall fritidsbåter i Norge. Securmark tyverimerking bidrar til at færre båter stjeles, og gjør det lettere å finne igjen båten.

Les mer

Spar penger på båtførerbevis

Ta kurset som gir deg den kunnskapen du trenger for å kunne få båtførerbeviset. Som If-kunde betaler du kun 590 kroner for kurset (normal pris er 1480 kroner).

Les mer