Unngå skader på båten i vinter

Det er mange båtskader også i vinterhalvåret. Med enkle grep kan du redusere risikoen for skader på båten din i vinter.
Se eksempler på

Båtskader ved vinteropplag

 
Båtskader i vinteropplag

Båtstøtte

Det er krevende å støtte opp en båt. En solid båtkrybbe er å anbefale, hjemmesnekrede løsninger holder som regel ikke mål. Vi anbefaler et stativ i stål eller aluminium.

Det er viktig å ta hensyn til underlaget båten står på slik at støtter ikke siger i løpet av vinteren. Ved bruk av løse støtter må det brukes riktig antall støttepunkt utfra båtens størrelse. For moderne brede seilbåter er det også en fordel med støtter oppunder hekken.

Uavhengig av hvor godt båten er støttet opp og sikret, kan den velte på grunn av storm og dårlig vær. Skader er da dekket av båtens kaskoforsikring. Dersom båten er mangelfullt støttet opp kan det få betydning for erstatningen.

Ved bytte til større eller tyngre båt er det viktig å vurdere om de gamle støttene er blitt for små.

Bruk av presenning

Når båten står på land, skal den dekkes av en presenning som beskytter mot nedbør som kan gjøre skade på båt og utstyr. Sørg for å feste presenningen godt. Dårlig feste kan bety at vinden kan rive av duken i løpet av vinteren og man får vann eller snø i båten, som igjen kan medføre skade på motor og elektriske anlegg. Fest aldri presenning i støtter eller opplagskrybber.

Skader som en følge av lekkasje i presenning og kalesje er en kjent situasjon. Noen oppdager ikke problemet før de åpner lukene til motorrommet om våren. De ser da kanskje at motoren står under vann.

I kombinasjon med frost kan skadene bli store og starten på sesongen kan fort ble ødelagt.

Vinteropplag av seilbåter

For eiere av seilbåter blir det en vurdering om riggen skal tas ned eller bli stående. Vår erfaring er at det er båter som står med riggen oppe som oftest velter. Båter med riggen opp krever derfor flere og til tider mer solide støtter.

Ligger båten i på sjøen i vinterhavn (boblet eller naturlig åpent) er det viktig at båten er ekstra godt fortøyd da presenninger kan ha stort vindfang. I tillegg til vanlig vinterkonservering av motor og ferskvannsystem må alle gjennomføringer sjekkes nøye slik at det ikke er fare for frostsprengning.

Vi krever at alle ventiler er stengt, og anbefaler frostvæske i slangen/ventilen.

Tyveri

Tyveri av påhengsmotorer er et problem som kan oppstår hele året.

Løst tilbehør ut over kr 20 000 i samlet verdi, enkeltgjenstander over kr 5 000, påhengsmotorer under 40HK, og utenbords drev skal være innelåst i bygning mens fartøyet ligger i opplag.

Store påhengsmotorer er gjerne uhåndterlige og kan være på båtene, men sørg for skikkelig fastbolting og låsing.
Hekkaggregat skal være avmontert ved opplag ute.

Selvlensende båter

Disse båtene har dreneringshull i skroget som i prinsippet skal tømme båten for vann, men ofte skjer dessverre det motsatte. En selvlensende båt er ikke selvtømmende i alle sammenhenger, og trenger derfor tilsyn. Hvis båten befinner seg på vannet i perioden mellom 1. november og 31. mars, skal stoppekranen være stengt når båten ikke er i bruk. Sjekk at selvlensesystemet fungerer slik at det ikke er noe som tetter utløpet, løv eller lignende.

Hva dekkes ikke av forsikringen?

Det er alltid båteiers ansvar å føre tilsyn med båten hele året. Båten skal være forsvarlig tildekket og om den står på land skal båten være støttet opp på en slik måte at den ikke påfører seg selv eller andre båter skade.

Dersom båten ligger på vannet og synker uten at kravet til tilsyn er overholdt kan også det få følger for forsikringsoppgjøret. Skader som skyldes frost, snø og is dekkes generelt ikke såfremt det ikke er snakk om berøring med is når båten ligger fortøyd i boblehavn tilhørende marina, båtforening e.l.