Slik jobber vi i If med

miljøet

Det er viktig for oss å minimere klimapåvirkningen vår. Som et stort nordisk selskap kan vi indirekte forbedre våre leverandørers mijø- og arbeidsprosesser.

Fordi If er et stort og ledende forsikringsselskap har vi stor mulighet til å påvirke andre gjennom forsikringsproduktene vi tilbyr, og ved å stille krav til våre forretningspartnere. Uansett bransje må alle virksomheter dessuten ta sin del av miljøansvaret. Vi tar ansvar innad og utad på vegne av forsikringsbransjen. Blant annet deltar vi med miljøsynspunkter i ulike samfunnsdebatter.

Her er tre eksempler på hvordan vi i If tenker miljø i praksis:

  • Ifs nordiske kontorer har 95 videomøterom. Hver måned er det cirka 1 500 videomøter. Alle medarbeidere har chat- og videomøteprogram på sin datamaskin, og disse blir brukt til små og store møter hver dag. Sammenlignet med fysiske møter, sparer disse mulighetene tid for den enkelte, reduserer kostnadene for If – og sparer miljøet for unødvendig reising.
  • Siden 2001 har vi sendt ut fakturaer og regninger elektronisk, og vi jobber bevisst for at flere og flere kunder skal bruke denne muligheten. I perioden 2014-2016 økte antallet e-kunder med 217 prosent i Privat-segmentet. Vi bruker selvsagt e-post og andre elektroniske løsninger i stor utstrekning for å ha kontakt med nye og gamle kunder, og det betyr mindre papirforbruk og behov for transport.
  • Vi har høye krav til leverandørene våre innen blant annet avfallshåndtering. Vi stiller klare krav til resirkulering og transport av avfall.

Forebygging av miljøskader

Miljøskader gir enorme kostnader for samfunnet og bedrifter. Miljølovgivningen stiller stadig høyere krav til alle virksomheter, med tilhørende erstatningsansvar.

Fra Ifs eksperter får kundene hjelp til å forebygge og minimere miljøskader dersom ulykken først er ute. Ved å jobbe langsiktig og forebyggende, får kundene hjelp til å verne miljøet og samtidig spare penger.

Krav til leverandører

Riktig valg av leverandører har større betydning for miljøet enn mange tror. Likningen er enkel: For eksempel håndterer If og leverandørene våre rundt 550 000 bilskader hvert år. Dersom vi ikke stilte klare krav til leverandørene våre, kunne bilskadene i sum ha gjort miljøet til den store taperen.

Nettopp derfor må alle leverandørene våre oppfylle svært strenge miljøkrav for å ha oss som kunde. Dette gjelder alt fra arbeidsmateriell og arbeidsmetoder, til utslipp og avfallshåndtering.