Kontaktinformasjon til våre

pressekontakter

Jon Berge

Informasjonsdirektør

Jon Berge
+47 905 98 680
Send e-post

Sigmund Clementz

Kommunikasjonsrådgiver

Sigmund Clementz
+47 982 49 805
Send e-post

Hovedkontor

Besøksadresse
Drammensveien 264
0283 Oslo

Postadresse
If Skadeforsikring NUF
Postboks 240
1326 Lysaker

Selskapsopplysninger

If Skadeforsikring NUF
NO org.nr: 981 290 666

If Skadeförsäkring AB (publ)
SE org.nr: 516401-8102
Hovedkontor: 106 80 Stockholm